Náplní předmětu je seznámit studenty se všemi aspekty výběru, nasazování a údržby informačních systémů. Důraz je kladen na schopnost orientovat se v problematice, komunikaci na různých úrovních (tým, zákazník, management) a v různých podobách (diskuse, analýza, prezentace), práci v týmu a na základě vyhodnocení potřeb zákazníka navrhnout vhodné řešení. V rámci předmětu jsou probírána následující témata:

Informace, způsob uložení a zpracování s ohledem na typ informace. Technologie informačních systémů a jejich použití v závislosti na oblasti nasazení. Podnikové procesy a nasazení informačního systému formou projektu. Implementace a implementační metodologie, implementační a poimplementační fáze nasazení informačního systému. Právní otázky implementace informačního systému a specifika spojená s implementací ve státní správě. Ukázka informačních systémů dle oblasti nasazení a velikosti zákazníka. 

Přednášky kombinují teoretická a praktická témata. V rámci teorie jsou studenti seznámeni s obecnými pojmy a principy. Praktické přednášky jsou realizovány společně s odborníky z praxe, který na reálných příkladech ukazují praktické využití teoretických znalostí. Na cvičení jsou nejprve vytvořeny týmy studentů, které pak formou simulovaných konzultací se zákazníkem a svým nadřízeným vytvářejí případovou studii, která analyzuje potřeby zákazníka a prezentuje vhodné řešení, včetně návratnosti potřebné investice.