Předmět je úvodem do problematiky procesního řízení (BPM), které je klíčovým standardem pro pochopení fungování jakékoliv organizace a činností v ní prováděných. Na tomto základě je možné vytvořit takový podpůrný (nejen) IT systém, který optimálně podporuje fungování firmy a přináší nové konkurenční výhody. Jedná se tedy o pomyslný spojovník mezi byznysem a technologií, který je mimo jiné prvním a nezbytným krokem k úspěšné implementaci SOA (servisně orientované architektury), propojení různých systémů (včetně systémů mimo organizaci) a optimalizaci využívání zdrojů. Smyslem předmětu je naučit studenty "uchopit" reálný problém, popsat jej formou procesu, ten namapovat do konkrétní technologie, která jej umožní převést do spustitelné aplikace a následně obhájit přínosy vytvořené podpůrné aplikace. V rámci předmětu jsou vhodně kombinovány technické i netechnické aspekty tvorby systémů, zvláštní pozornost je věnována problematice rizik, která jsou v praxi často podceňována. Pro lepší pochopení problematiky jsou teoretické přednášky vhodně doplněny o reálné případové studie a praktické workshopy. Předmět je vhodný jak pro technicky, tak i manažersky a analyticky orientované studenty. Je zakončen prezentací a obhajobou studenských projektů. V případě úspěšného obhájení projektů získávají absolventi předmětu také mezinárodně uznávaný akademický certifikát společnosti IBM, který potvrzuje nabyté znalosti problematiky procesního řízení a technologie IBM BPM. Další informace o předmětu, včetně vybraných názorů jeho absolventů, lze získat na http://blog.czm-cvut.cz/proc-si-zapsat-predmet-informacni-systemy-a-procesni-rizeni. 
Aktuální výstupy ze studentské ankety předmětu, na který předmět B6B16ISP navazuje, jsou k nalezení zde: A7B16ISP