Cílem předmětu je seznámit studenty s algoritmy řešícími problémy kombinatorické optimalizace. Jsou ukázány základní techniky založené na grafech, lineárním programování, heuristikách, aproximačních algoritmech a metodách prohledávání prostoru řešení. Předmět je zaměřen na aplikace optimalizačních technik v inteligentních systémech pro využití skladů, pozemní přepravu, leteckou přepravu, logistiku, plánování lidských zdrojů, rozvrhování strojů ve výrobě, směrování zpráv v sítích a rozvrhování úloh v paralelních počítačích.