Téma Název Popis
Přihláška k BSZZ - zimní termín (2017) URL Informace pro studenty přihlášené k SZZ

  

Forma a obsah kvalifikační práce Soubor Podklady ke stažení

Podklady k formě a obsahu kvalifikační práce

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání BAP a k BSZZ - zimní termín (2017) Soubor Pokyny ke stažení

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání BAP a k BSZZ.

Soubor Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Posudek vedoucího bakalářské práce Soubor Formulář ke stažení

Formulář posudku vedoucího bakalářské práce

Soubor Form for download

Supervisor's form for download

Posudek oponenta bakalářské práce Soubor Formulář ke stažení

Formulář posudku oponenta bakalářské práce

Soubor Form for download

Reviewer's form for download

Soubor Informační lístek pro externího oponenta

Formulář s informačním lístkem pro externího oponenta

Harmonogram obhajob - zimní termín (2017) Soubor Harmonogram obhajob ke stažení

Aktuální harmonogram obhajob pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

Soubor Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - KME-SIT

Soubor Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations

Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations - CME-NIT

Soubor Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - EI-ESD

Soubor Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations

Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations - EEI-ETE

Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL URL Platné znění směrnice k nahlédnutí

Platné znění směrnice k nahlédnutí