Téma Název Popis
Stránka Harmonogram

harmonogram

Stránka Podmínky hodnocení

Hodnocení

Přednášky Soubor 01 - Vzorkování, kvantování, A/D převodníky, číslicový osciloskop.

Přednáška

Soubor 02 - Měření napětí, proudu a kmitočtu. Čítač, měření fáze. Chyby a nejistoty (opak.)

Přednáška

Soubor 03 - Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie.

Přednáška

Soubor 04 - Měření odporu a malých napětí - senzory teploty

04 - Měření odporu a malých napětí - senzory teploty

Soubor 05 - Magnetické senzory, magnetická měření. Transformátor napěťový a proudový transformátor. Bezkontaktní senzory el. proudu.

Přednáška

Soubor 06 - Kapacitní a indukční senzory. Měření impedancí.

Přednáška

Soubor 07 - Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory.

Přednáška

Soubor 07 - Učební text

Text

Soubor 08 - Senzory a převodníky pro měření rychlosti, zrychlení a vibrací.

Přednáška

Soubor 08 - Učební text

Text

Soubor 09 - Měření teploty

Přednáška

Soubor 09 - Učební text

text

Soubor 10 - Měření síly, tlaku, hladiny a průtoku

Přednáška

Soubor 10 - Učební text

Text

Soubor 11 - Chemické senzory

Přednáška

Soubor 11 - Učební text

Text

Soubor 12 - Měřicí systémy a senzorové sítě

Přednáška

Soubor 12a - logický analyzátor

Logický analyzátor

Soubor 13 - Další měřicí přístroje a etalony

Přednáška

Cvičení Soubor 01 - Měření s analogovým osciloskopem

Cvičení

Soubor 07 Měření lineárního posuvu
Soubor 09 mereni sily 2016
Soubor 10 Měření na transformátorech -2016
Soubor 11 odporovy senzor teploty 2016