Téma Název Popis
Přednášky Soubor Finanční matematika a kritéria
URL Finanční matematika
Kompaktní popis finanční matematiky od: 

Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.

.
Soubor Jiné přístupy hodnocení investic
Soubor Sturmovo polynomy (aneb jak na IRR)
Soubor Inflace, citlivostní analýza a rozhodovací stromy
Druhá přednáška.
Soubor Magna Charter v Mathematice
Příklad rozhodovacího stromu v programu Mathematica.
Soubor Výnos, riziko, teorie portfolia
Soubor Tvorba portfolia v Mathematice
Soubor CAPM
Soubor Odvození CAPM v Mathematice
Soubor Diplomová práce na téma CAPM
Zde najdete podrobný popis odvození modelu.
Soubor Beta koeficienty, alternativní modely finančních trhů

Výpočet koeficientu beta pro zadluženou a nezadluženou firmu.

Soubor Odvození zadlužené bety v Mathematice
Soubor Příklad výpočtu beta koeficientu pro vybranou akcii
Jde o demonstration project ze stránek Wolfram research.
Soubor Hodnota firmy, obligací a akcií
Soubor Obligace v Mathematice
Neleznete zde i příklad, jak automaticky zpracovat údaje z Pražské burzy.
Soubor Výpočet hodnoty firmy
Soubor Opce a opční techniky
Soubor Opce a elektřina
Soubor Exotické opce
Soubor Cena opce, parita opce, Black-Scholesův vzorec

Výpočet hodnoty opce.

Soubor Hranice pro cenu opce
Soubor Imunizace, durace, swap
Soubor Imunizace v Mathematice
Soubor Měnový SWAP
Soubor Odvození ceny opce
Soubor Reálné opce
Soubor Výpočet ceny opce s různým diskontováním
Soubor Delta a gama hedging
Soubor Příklady delta-gama hedge - článek
URL Video o "Řecích"
Cvičení Soubor 01 Financial Mathematics

Financial Mathematics

Složka Criteria

Criteria - EN, CZ

Složka Portfolio

Portfolio

Soubor 06 CAPM

CAPM

Soubor 07 Stock & Bonds

Stock & Bonds

Složka Options

Options

Složka Hedging

Hedging

Soubor 12 Real Options

Real Options

Složka 13 Greeks

Greeks

Kombinované studium Soubor Opakování tabulkového procesoru
Soubor Jednoduché a složené úročení, střadatel, zásobitel.
URL Anuita, druhy úvěrů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento.
URL Doba porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV, odepisování, daňový štít.
URL Složitější úlohy hodnocení projektů, vliv inflace na výpočet NPV.
URL Současná hodnota obligací a akcií, model s konstantním růstem.
URL Vnitřní hodnota akcie, EPS, výplatní a aktivační poměr, poměr P/E.
URL Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos.
URL Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem.
URL Finanční opce, oceňování finančních opcí, zabezpečená pozice.
URL Reálné opce, oceňování reálných opcí.