Téma Název Popis
Přednášky Soubor Tematické okruhy
Soubor Tématické okruhy - druhá část přednášek
Tématické okruhy - druhá část přednášek
Soubor 1. Výroba hřídelů a koster

Přednáška č. 1 - P. Gric

Soubor 2a. Magnetické obvody transformátorů

Magnetické obvody, plechy, transformátory

Soubor 2b. Druhy strojního obrábění

druhy strojního obrábění

Soubor 3a. Vinutí a výroba transformátorů

3. přednáška

Soubor 3b. Tvářecí lisy a hamry - obrázky

lisy a hamry

Soubor 4. Vinutí statorů a kotvy DC motorů

vinutí statory a kotvy

Soubor 5. Vinutí kotev DC motorů

5 Přednáška

Soubor 6. Sběrací ústrojí AC a DC strojů

6 Přednáška

Soubor 7. Požadavky na výrobky normy a direktivy v EU

7. Požadavky na výrobky normy a direktivy v EU

Soubor 8. Technické požadavky EMC, LVD, RoHS
Technické požadavky EMC, LVD, RoHS
Soubor 9. Elektroodpad a směrnice RoHS
Elektroodpad a směrnice RoHS
Soubor 10. Měniče - konstrukce a technologie
Měniče - konstrukce a technologie
Soubor 11. Chlazení výkonových prvků
Chlazení výkonových prvků
Soubor 12. Výroba polovodičů - čisté a EPA prostory
Výroba polovodičů - čisté a EPA prostory
Soubor 13. Výroba polovodičů

Výroba polovodičů

Soubor 14. Organizace, charakter a řízení výroby
Organizace, charakter a řízení výroby
Cvičení Soubor Měření magnetických a tepelných vlastností malých transformátorů

Laboratorní cvičení-postup

Soubor Měření základních vlastností elektromagnetických upínačů a demagnetizátorů

Laboratorní cvičení-návod

Soubor Tepelné trubice
Soubor Zkoušky odolnosti výrobků proti vlivům prostředí

Klimatesty

Soubor Technické požadavky na výrobky
Technické požadavky na výrobky
Soubor EMC - zkoušky nf rušení
EMC - zkoušky nf rušení
Soubor Měření na měniči - odrazy na kabelu
Měření na měniči - odrazy na kabelu
Soubor měnič - motor

prezentace Künzel

Soubor Měření na usměrňovači
Návod pro úlohu
Soubor Montáž výkonových zařízení dle zásad EMC
Montáž výkonových zařízení dle zásad EMC
Soubor Ekodesigm

Ekodesign el. zařízení