Topic Name Description
Přednášky File Tematické okruhy
File Tématické okruhy - druhá část přednášek
Tématické okruhy - druhá část přednášek
File 1. Výroba hřídelů a koster

Přednáška č. 1 - P. Gric

File 2a. Magnetické obvody transformátorů

Magnetické obvody, plechy, transformátory

File 2b. Druhy strojního obrábění

druhy strojního obrábění

File 3a. Vinutí a výroba transformátorů

3. přednáška

File 3b. Tvářecí lisy a hamry - obrázky

lisy a hamry

File 4. Vinutí statorů a kotvy DC motorů

vinutí statory a kotvy

File 5. Vinutí kotev DC motorů

5 Přednáška

File 6. Sběrací ústrojí AC a DC strojů

6 Přednáška

File 7. Požadavky na výrobky normy a direktivy v EU

7. Požadavky na výrobky normy a direktivy v EU

File 8. Technické požadavky EMC, LVD, RoHS
Technické požadavky EMC, LVD, RoHS
File 9. Elektroodpad a směrnice RoHS
Elektroodpad a směrnice RoHS
File 10. Měniče - konstrukce a technologie
Měniče - konstrukce a technologie
File 11. Chlazení výkonových prvků
Chlazení výkonových prvků
File 12. Výroba polovodičů - čisté a EPA prostory
Výroba polovodičů - čisté a EPA prostory
File 13. Výroba polovodičů

Výroba polovodičů

File 14. Organizace, charakter a řízení výroby
Organizace, charakter a řízení výroby
Cvičení File Měření magnetických a tepelných vlastností malých transformátorů

Laboratorní cvičení-postup

File Měření základních vlastností elektromagnetických upínačů a demagnetizátorů

Laboratorní cvičení-návod

File Tepelné trubice
File Zkoušky odolnosti výrobků proti vlivům prostředí

Klimatesty

File Technické požadavky na výrobky
Technické požadavky na výrobky
File EMC - zkoušky nf rušení
EMC - zkoušky nf rušení
File Měření na měniči - odrazy na kabelu
Měření na měniči - odrazy na kabelu
File měnič - motor

prezentace Künzel

File Měření na usměrňovači
Návod pro úlohu
File Montáž výkonových zařízení dle zásad EMC
Montáž výkonových zařízení dle zásad EMC
File Ekodesigm

Ekodesign el. zařízení