Topic Name Description
File Nové nástroje řízení jakosti

Nové nástroje

File Zkouška a její hodnocení

Zk

Týden 1 File Základní pojmy z problematiky jakosti. ISO 9000. Faktorové experimenty I

Jakost, faktorové experimenty

File 1. cvičení - úvod

1. cvičení - úvod

File 1. cvičení - základy

1. cvičení - základy

File Cv1_příklad k řešení
Cv1_příklad k řešení
File Cv1_příklad-vyřešený

Cv1_příklad-vyřešený

Týden 2 File Faktorové experimenty II

Faktorové experimenty II

File DOE - vliv faktorů - příklad 1

Faktorové experimenty - vliv faktorů - příklad 1

File DOE - vliv faktorů - příklad 2
File příklad 1 - řešení

příklad 1 - řešení

File příklad 2 - řešení

příklad 1 - řešení

File Poznamky-Excel

Poznamky-Excel

File Excel - tip

Excel - tip

Týden 3 File Optimalizace modelu. Optimalizace bez modelu. Náklady na jakost

Optimalizace, náklady

File Příklad 3.1 - DOE - normalizace

Příklad 3.1 - DOE - normalizace

File Příklad 3.2 - DOE - model

Příklad 3.1 - DOE - normalizace

File Řešení 3.1 - DOE - normalizace

Řešení 3.1 - DOE - normalizace

File Řešení 3.2 - DOE - model

Řešení 3.2 - DOE - model

File Faktorové experimenty - kompletní řešený příklad

Faktorové experimenty - kompletní řešený příklad, od doc. Macha

Týden 4 File Technické požadavky na elektrotechnické výrobky

Technické požadavky

File Příklady 4 - Optimalizace I.

Příklady - Optimalizace I.

Page Simulace experimentu pro úlohu 4.2

Simulace experimentu pro úlohu 4.2

File Příklad 4.1 - řešení

Příklad 1 - řešení

File Příklad 4.2 - řešení

Příklad 2. - řešení

Page poznámky

poznámky

Týden 5 File Taguchi-ho pojetí jakosti I. Six Sigma. Seven Ishikawa Tools I

Taguchi. six sigma. Z Ishikawa tools I

File Taguchiho pojetí jakosti II

T

File Taguchi-ho ortogonální oblasti

Taguchi-ho ortogonální oblasti

File Příklady 5 - Optimalizace II

Příklady - Optimalizace II

Page Simulace experimentu pro příklad 5.1 a 5.2

Simulace experimentu pro příklad 5.1 a 5.2

File Příklad 5.1 - řešení

Příklad 5.1 - řešení

File příklad 5.2 - řešení

příklad 5.2 - řešení

Týden 6 File FMEA - doc. Mach

FMEA

File FMEA - Ing. Molhanec

FMEA

File FMEA MIL Standard

FMEA standard

File FMEA - Soldering

FMEA - soldering

File Příklady 6 - Taguchi

Taguchi - příklady

File Příklad 6.1 - řešení

Příklad 6.1 - řešení

File Příklad 6.2 - řešení

Příklad 6.2 - řešení

Týden 7 File Regulační diagramy. Koeficienty způsobilosti. Statistická přejímka. (Systémy přejímacích plánů a dále v této části - jen pro zájemce)

RD

File Regulační diagram měřením - příklad řešení I

Reg. diagram

File Regulační diagram měřením - příklad řešení II

RDII

File Qality Function Deployment = Zobrazení nástrojů řízení jakosti

QFD

URL QFD animation

QFD animation

File Nové nástroje řízení jakosti. Případová studie SPC.

Nové nástroje

File Kaizen I

Kai1

File Kaizen II

KaiII

File Příklady 7 - Histogram a Pareto

Histogram a Pareto - příklady

File Histogram - data

Histogram - data

File Pareto - data

Pareto data

File Histogram řešení

Histogram řešení

File Histogram - data řešení

Histogram - řešení

File Histogram - data řešení s využitím add-in na histogram

Histogram - data řešení s využitím add-in na histogram

File Pareto - řešení

Pareto - řešení

File Pareto - data řešení

Pareto - data řešení

Page funkce FREQUENCY v EXCELu

funkce FREQUENCY v EXCELu

Týden 8 File Přístup k jakosti v různých zemích. Brainstorming. Benchmarking. Reengineering. Poka Yoke

BBB

File Štíhlá výroba (Lean Production)

SV

URL Lean Production (jen pro zájemce)

TQM

File Úvod do spolehlivosti

Spolehlivost I

File Příklady 8

Příklady 8

File Příklad 8.1 - data

8/1

File Příklad 8.2 - data

8/2

File Řešení 8.1

Řešení 8.1

File Řešení 8.1 - Excel

Řešení 8.1

File Řešení 8.2

Řešení 8.2

File Řešení 8.2 - Excel

Řešení 8.2

Týden 9 File Základy spolehlivosti I

Základy spolehlivosti. Doba sledování. Studená a teplá záloha

File Příklad 9 týden

Příklad 9 týden

File Řešení 9.1

Řešení 9.1

File Řešení 9.2

Řešení 9.2

File Řešení 9.3

Řešení 9.3

Týden 10 File Základy spolehlivosti II

Spolehlivost II

File Příklady 10 týden - spolehlivost

Zadaní - spolehlivost

File Řešení 10.1

Řešení 9.4

File Řešení 10.2

Řešení 9.5

File Řešení 10.2 - Excel

Řešení 9.5 - Excel

Týden 11 File Klasifikace stavu systémů, zálohované systémy

Zálohy

File Varianty studené zálohy

Studená záloha

File Příklady 11 týden - statistika
File Reseni 11.1
File Reseni 11.2
File Reseni 11.3
File tipy

tipy

Týden 12 File Základní typy rozdělení používané ve spolehlivosti

Typy rozdělení

File Zadání projektu

Zadání projektu

Page odkazy

odkazy

Týden 13 File Přednáška 13a - Strom poruch
File Přednáška 13b - Strom poruch - jen pro zájemce

FTA

File Přednáška 13c - Booleova algebra

Boole

Týden 14 File Spolehlivost elektrických strojů I

SP

File Spolehlivost elektrických strojů II

Spol. strojů II

File Tématické okruhy ke zkoušce

Tématické okruhy