Topic Name Description
File P3

Energetické nároky na dopravu a regulaci kapalin a plynů v energetických systémech

File P1

Úvodní přednáška

File P2

Kvalitativní hodnocení transformace energií

File Foto turbína

Turbínové prvky

File P4

Typy parních turbín

File P5

Poruchy kondenzace

File P6

Odezva na poruchy regeneračního ohřevu

File P7

Parogenerátory a spalovací zařízení

File P8

Tepelná čerpadla

File P9

Paroplynové oběhy

File Vzor 1

Termodynamické změny

File Vzor 2

Posouzení dodávky tepelné energie

File Vzor 3

Exergetická ztráta

File Vzor 4

Paralelně zapojená čerpadla

File Vzor 5

Výpadek vytápění nafukovací haly

File Vzor 6

Výpadek NTO nebo VTO výměníku

File P10

Kogenerace

File P11

Jaderná energetika

File Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce

Folder Program pára

Program pro stavové veličiny vodní páry

File P3

Energetické nároky na dopravu a regulaci kapalin a plynů v energetických systémech

File P1

Úvodní přednáška

File P2

Kvalitativní hodnocení transformace energií

File Foto turbína

Turbínové prvky

File P4

Typy parních turbín

File P5

Poruchy kondenzace

File P6

Odezva na poruchy regeneračního ohřevu

File P7

Parogenerátory a spalovací zařízení

File P8

Tepelná čerpadla

File P9

Paroplynové oběhy

File Vzor 1

Termodynamické změny

File Vzor 2

Posouzení dodávky tepelné energie

File Vzor 3

Exergetická ztráta

File Vzor 4

Paralelně zapojená čerpadla

File Vzor 5

Výpadek vytápění nafukovací haly

File Vzor 6

Výpadek NTO nebo VTO výměníku

File P10

Kogenerace

File P11

Jaderná energetika

File Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce

Folder Program pára

Program pro stavové veličiny vodní páry