Week Name Description
File OTÁZKY KE ZKOUŠCE

.

URL Tabulka hodnocení práce ve cvičeních

.

Přednášky File Přednáška - úvod

.

File Přednáška - aplikace, model vzniku, digitalizace, časové charakteristiky

.

File Přednáška - spektrální charakteristiky řečového signálu, LPC, LSF, formanty

.

File Přednáška - kepstrální charakteristiky řečového signálu, detekce řečové aktivity

.

File Přednáška - řeč a šum, zvýrazňování řeči, měření kvality

.

File Přednáška - zpracování řečového signálu ve sluchových náhradách

.

File Prednáška - Syntéza řeči

.

File Přednáška - Rozpoznávání řeči I - úvod, klasifikace

.

File Přednáška - Rozpoznávání řeči II - rozpoznávání mluvčího

.

File Přednáška - Rozpoznávání řeči III - DTW, HMM, LVCSR

.

File Rozpoznávání řeči IV - LVSCR & WFST, adaptační techniky, DNN, fonetická segmentace

.

Page Přednáška.

.

File Prednáška - Audiovizuální zpracování řeči

.

File Přednáška - Vizuální podpora výuky jazyků, multimediální slovníky

.

File Přednáška - Rozpoznávání jazyka

.

File Přednáška - Databáze pro řečové technologie

.

Cvičení URL Návod ke cvičení

.

URL Návod ke cvičení

.

File speechpwr.m
File speechzcr.m
File cv2_pwr_zcr.m
URL Návod k praktické části

.

File speechpitch.m
File med.m
File cv2_pitch.m

cv2_pitch.m

URL Návod ke cvičení

.

File cv5_lpcspec_formants.m

cv5_lpcspec_formants.m

File speechformants.m

speechformants.m

File cv5_lpcspectrograms.m - výpočet DFT a LPC spektrogramu

cv5_lpcspectrograms.m - výpočet DFT a LPC spektrogramu

File speechlpcspec.m

speechlpcspec.m

URL Návod ke cvičení

.

File cv6_kepstrum_vad.m

.

URL Návod ke cvičení

.

File cv13_enhancement.m - simulace zašuměných signálů a spektrální odečítání

.

File sigs_cv_13_demo.mat - mat-soubor s uloženými signály pro skript cv13_enhancement.m

.

URL Návod ke cvičení

.

File cv8_klasifikace.m (Úkoly 1, 2, 3)

.

File my_gauss.m

.

File cv8_vowel_gmm_train.m (Trénování GMM modelů samohlásek z databáze ZRERATDB)

.

File cv8_vowel_gmms.mat (Natrénované GMM modely samohlásek)

.

File cv8_vowel_gmm_recog.m (Rozpoznávání samohlásek na bázi GMM modelů)

.

URL Návod ke cvičení

.

File cv_10_demo_vq_spk_verif.m

.

File cmn.m (FUNCTION for Cepstral Mean Normalization)

.

URL Návod ke cvičení

.

URL demo_loadbin_in_cycle.m
File cv_11_demo_gmm_spk_verif.m

.

File cv_11_demo_spksearch.m

.

File spksearch_161171_links.txt

.

URL Návod ke cvičení

.

File dtwdist.m - funkce pro výpočet kumulované DTW vzdálenosti

.

File cv12_DTW.m - Rzopoznavani izlovanych slov na bazi DTW

.

File návod