Topic Name Description
Přednášky File 1.Operační zesilovače pro zpracování signálů, teorie zpětné vazby

   

File 2.Zesilovače napětí, proudu, integrační, nábojové, rozdílové, přístrojové zesilovače

   

File 3.Zpracování signálů odporových, kapacitních a induktivních snímačů, synchronní detekce

    

File 4.Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty

   

File 5.Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálů

    

File 6.Zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty

    

File 7.Filtrace signálů, analogové a spínané filtry, návrh a užití

    

File 8.Spínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí

   

File 9.Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, paralelní, kaskádní, aproximační A/Č převodníky

   

File 10.Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností, integrační a delta sigma A/Č převodníky, rozmítání signálu

     

File 11.Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování

    

File 12.Rekonstrukce spojitých signálů, přímá číslicová syntéza

    

File 13.Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti

    

File 14.Technika obvodového návrhu A/Č systémů, zemnění, stínění, potlačení šumu

    

Cvičení Folder 1.týden
Folder 2.týden
Folder 3.týden
Folder 4.týden
Folder 5.týden
Folder 6.týden
Folder 7.týden
Folder 8.týden
Folder 9.týden
Folder 10.týden
Folder 11. týden
Folder 12.týden

Projekt - obvody úpravy signálů

Folder 13.týden

Projekt - vzorkování a digitalizace

Folder 14.týden

Vyhodnocení výsledků

Řešené příklady File Příklad 1 - dolní propust

   

File Příklad 2 - integrační zesilovač

   

File Příklad 3 - kapacitní snímač

   

File Příklad 4 - kvantování signálu

   

File Příklad 5 - logaritmický zesilovač

   

File Příklad 6 - odporový můstek s OZ

   

File Příklad 7 - PTC snímač

   

File Příklad 8 - vzorkování signálu

   

File Příklad 9 - zesilovač napětí

   

File Příklad 10 - zesilovač proudu