Topic Name Description
Přednášky File Před_1 Příklady aplikací mikrořadičů

 

File Před_1 Úvod, programování

 

File Před_2_2017

 

File Před_3_2017

 

File Před_4_2017 USART, Úloha 4

 

File Před_5_2017

 

File Před_5_2017 část - Voltmer

 

File Před_6_2017 Čísla

 

File Před_6_7__10_2017_Logika

 

File Před_7_2017 část

 

File Okruhy a kontr.otázky k testu 2017

 Okruhy a kontrolní otázky k testu 2017

File Před_9_2017 Čítače

 

File Před_10_2017 Paměti

 

File Před_11_2017 Rozhraní SPI , IIC bus

 

File Před_11_2017 Napájení, část

 

File Před_12_2017 Vstupy, výstupy, zobrazovače

 

File Před_13_2017 Sběrnice, přenos

 

File Před_13_2017 Akční výstupy

 

File Okruhy ke zkoušce 2017

 Okruhy ke zkoušce A3B38MMP  za LS2017

File Před_1_2016

Přednáška 1,ˇUvod, procesory ARM

File Před_2_2016

 

File Před_3_2016

 

File Před_3_2016 Dopl.

 

File Před_4 2016 USART

 

File Pred_5_2016_Voltmetr

 

File Před_6_7_2016 Logika

 

File Kontrolní otázky k testu v semestru 2016

Kontrolní otázky a okruhy k testu v semestru 2016

File Před_8_2016 Čítače

 

File Před_9_2016 Paměti

 

File Před_10_2016 Vstup., výst., zobr., Úloha 6 LCD

Vstupy, výstupy, zobrazovače,
Zadání úlohy č. 6: "Přístroj se zobrazovačem LCD"

File Před_10_11_2016 Napájení, blokování

 

File Před_11_2016 část - Gener. hod. sig., dohl. obvody

 

File Před_11_2016 Rozhrani SPI, IIC Bus

 

File Před_12_2016 Paralelní syst. sběrnice

 

File Pred_13_2016 Akční výstupy

 

File Pred_14_2016 Procesory s jádrem ARM

 

File Pred_14 Cortex_M0, fir. mater. ARM

 

File Okruhy a kontrolní otázky ke zkoušce 2016

Okruhy a kontrolní otázky ke zkoušce 2016

Cvičení Page Laboratorní cvičení 2017

xxxxx

Page Laboratorní cvičení 2016

Laboratorní cvičení A3B38MMP 2016

Page Zápočet, zkouška

 

Úkoly Page Úlohy pro laboratorní cvičení 2017

Úlohy

Page Úlohy pro laboratorní cvičení 2016

Úkoly

Wiki Page Programy

Demonstrační programy pro STM32L100 a další podpůrné programy a soubory

Page Materiály

Další materiály

Page Poznámky a dokumenty

Poznámky a další pomocné dokumenty

Doporučená literatura Page Další literatura v elektr. formě

Literatura