Topic Name Description
Přihláška k BSZZ - zimní termín (2018) URL Informace pro studenty přihlášené k SZZ

  

URL Informace pro studenty přihlášené k SZZ

  

Forma a obsah kvalifikační práce File Podklady ke stažení

Podklady k formě a obsahu kvalifikační práce

File Podklady ke stažení

Podklady k formě a obsahu kvalifikační práce

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání BAP a k BSZZ - zimní termín (2018) File Pokyny ke stažení

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání BAP a k BSZZ.

File Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

File Pokyny ke stažení

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání BAP a k BSZZ.

File Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Posudek oponenta bakalářské práce File Pokyny ke stažení

Pokyny pro vyplnění posudku oponenta bakalářské práce

File Formulář ke stažení

Formulář posudku oponenta bakalářské práce

File Form for download

Reviewer's form for download

File Informační lístek pro externího oponenta

Formulář s informačním lístkem pro externího oponenta

File Pokyny ke stažení

Pokyny pro vyplnění posudku oponenta bakalářské práce

File Formulář ke stažení

Formulář posudku oponenta bakalářské práce

File Form for download

Reviewer's form for download

File Informační lístek pro externího oponenta

Formulář s informačním lístkem pro externího oponenta

Harmonogram obhajob - zimní termín (2018) File Harmonogram obhajob ke stažení

Aktuální harmonogram obhajob pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

File Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - KME-SIT

File Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations

Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations - CME-NIT

File Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - EI-ESD

File Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations

Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations - EEI-ETE

File Harmonogram obhajob ke stažení

Aktuální harmonogram obhajob pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

File Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - KME-SIT

File Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations

Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations - CME-NIT

File Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - EI-ESD

File Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations

Thematic Topics for Bachelor Final State Examinations - EEI-ETE

Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL URL Platné znění směrnice k nahlédnutí

Platné znění směrnice k nahlédnutí

URL Platné znění směrnice k nahlédnutí

Platné znění směrnice k nahlédnutí