Topic Name Description
Přihláška k MSZZ - zimní termín (2018) URL Informace pro studenty přihlášené k SZZ

  

URL Informace pro studenty přihlášené k SZZ

  

Forma a obsah kvalifikační práce File Podklady ke stažení

Podklady k formě a obsahu kvalifikační práce

File Podklady ke stažení

Podklady k formě a obsahu kvalifikační práce

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání DIP a k MSZZ - zimní termín (2018) File Pokyny ke stažení

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání DIP a k MSZZ.

File Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

File Pokyny ke stažení

Souhrn pokynů pro studenty k odevzdání DIP a k MSZZ.

File Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Návod pro odevzdání VŠKP v systému KOS

Posudek vedoucího diplomové práce File Pokyny ke stažení

Pokyny pro vyplnění posudku vedoucího diplomové práce

File Formulář ke stažení

Formulář posudku vedoucího diplomové práce

File Form for download

Supervisor's form for download

File Pokyny ke stažení

Pokyny pro vyplnění posudku vedoucího diplomové práce

File Formulář ke stažení

Formulář posudku vedoucího diplomové práce

File Form for download

Supervisor's form for download

Posudek oponenta diplomové práce File Pokyny ke stažení

Pokyny pro vyplnění posudku oponenta diplomové práce

File Formulář ke stažení

Formulář posudku oponenta diplomové práce

File Form for download

Reviewer's form for download

File Informační lístek pro externího oponenta

Formulář s informačním lístkem pro externího oponenta

File Pokyny ke stažení

Pokyny pro vyplnění posudku oponenta diplomové práce

File Formulář ke stažení

Formulář posudku oponenta diplomové práce

File Form for download

Reviewer's form for download

File Informační lístek pro externího oponenta

Formulář s informačním lístkem pro externího oponenta

Harmonogram obhajob - zimní termín (2018) File Harmonogram obhajob ke stažení

Aktuální harmonogram obhajob pro magisterské státní závěrečné zkoušky

File Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky - KME-SEK

File Thematic Topics for Master Final State Examinations

Thematic Topics for Master Final State Examinations - CME-ECN

File Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky - KME-KS

File Thematic Topics for Master Final State Examinations

Thematic Topics for Master Final State Examinations - CME-CS

File Harmonogram obhajob ke stažení

Aktuální harmonogram obhajob pro magisterské státní závěrečné zkoušky

File Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky - KME-SEK

File Thematic Topics for Master Final State Examinations

Thematic Topics for Master Final State Examinations - CME-ECN

File Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro magisterské státní závěrečné zkoušky - KME-KS

File Thematic Topics for Master Final State Examinations

Thematic Topics for Master Final State Examinations - CME-CS

Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL URL Platné znění směrnice k nahlédnutí

Platné znění směrnice k nahlédnutí

URL Platné znění směrnice k nahlédnutí

Platné znění směrnice k nahlédnutí