Téma Název Popis
Soubor Teoretické okruhy zápočtového testu

Teoretické okruhy zápočtového testu

Přednášky Soubor MVK - 1. přednáška - základy vláknové optiky

MVK - 1. přednáška - základy vláknové optiky

Soubor MVK - 3. přednáška - Optické spektrální analyzátory

MVK - 3. přednáška - Optické spektrální analyzátory

Soubor MVK - 4. přednáška - OTDR

MVK - 4. přednáška - OTDR

Soubor MVK - 5. přednáška - Měření disperze

Metody pro měření dizperze v optických vláknech

Soubor MVK - 6. přednáška - Měření nelineárních jevů

MVK - 6. přednáška - Měření nelineárních jevů

Soubor MVK - 7. přednáška -Optické vzorkování

Optical sampling

Soubor MVK - 8. přednáška - Interferometry, modulátory

MVK - 8. přednáška - Interferometry, modulátory

Soubor MVK - 10. přednáška - optické polarimetry

 optické polarimetry - část přednášky 

Soubor MVK - 11. přednáška - In-Situ metody

In-Situ metody, Ing. J. Radil z CESNETu

Soubor MVK - 13. přednáška - Mikrostruturní vlákna

Mikrostrukturní vlákna

Cvičení Soubor Měření útlumu různých druhů vláken
Soubor Měření numerické apertury

Měření numerické apertury

Soubor Vliv ohybů

Vliv ohybů

Soubor Doba náběhu MMF

Doba náběhu MMF

Soubor Měření chromatické disperze

Měření chromatické disperze

Soubor Difrakční mřížka v monochromátoru

Difrakční mřížka v monochromátoru

Soubor Navazování do vlákna

Navazování do vlákna

Soubor Polarizační multiplex

Polarizační multiplex

Soubor Aktivní vlákna

Aktivní vlákna

Soubor Solitony

Solitony