Topic Name Description
File Teoretické okruhy zápočtového testu

Teoretické okruhy zápočtového testu

Přednášky File MVK - 1. přednáška - základy vláknové optiky

MVK - 1. přednáška - základy vláknové optiky

File MVK - 3. přednáška - Optické spektrální analyzátory

MVK - 3. přednáška - Optické spektrální analyzátory

File MVK - 4. přednáška - OTDR

MVK - 4. přednáška - OTDR

File MVK - 5. přednáška - Měření disperze

Metody pro měření dizperze v optických vláknech

File MVK - 6. přednáška - Měření nelineárních jevů

MVK - 6. přednáška - Měření nelineárních jevů

File MVK - 7. přednáška -Optické vzorkování

Optical sampling

File MVK - 8. přednáška - Interferometry, modulátory

MVK - 8. přednáška - Interferometry, modulátory

File MVK - 10. přednáška - optické polarimetry

 optické polarimetry - část přednášky 

File MVK - 11. přednáška - In-Situ metody

In-Situ metody, Ing. J. Radil z CESNETu

File MVK - 13. přednáška - Mikrostruturní vlákna

Mikrostrukturní vlákna

Cvičení File Měření útlumu různých druhů vláken
File Měření numerické apertury

Měření numerické apertury

File Vliv ohybů

Vliv ohybů

File Doba náběhu MMF

Doba náběhu MMF

File Měření chromatické disperze

Měření chromatické disperze

File Difrakční mřížka v monochromátoru

Difrakční mřížka v monochromátoru

File Navazování do vlákna

Navazování do vlákna

File Polarizační multiplex

Polarizační multiplex

File Aktivní vlákna

Aktivní vlákna

File Solitony

Solitony