Topic Name Description
Přednášky File Úvod
File Modifikovaná metoda uzlových napětí
File Modely základních elektronických součástek
File Jednostupňové zesilovače
File Vícetranzistorová zapojení
File Struktura OZ
File Návod na měření výkonového zesilovače
URL Póly a nuly přenosových funkcí
File Póly a nuly přenosových funkcí - soubor pro Maple
File Analýza přenosového RC článku
File Analýza přenosového RC článku - soubor pro Maple
Page Námět na cvičení
File Úvod do problematiky a historie
File Úvod do analogových filtrů
File Námět na cvičení
File Řešení úlohy
File Řešení úlohy - soubor pro Maple
Page Filtry - viz předchozí prezentaci
File Pasivní filtry
File Návrh LC pásmové propusti
File Příklad řešení PP
File Zadání a výsledky návrhu filtrů pro měření
File Návod na měření filtrů
File Souhrn výsledků
Folder Návrhy filtrů knihovnou Syntfil
File Realizace filtu pomocí OTA-C z LC prototypu

    

File Zadání příkladu

   

File Maple soubor s řešením

  

File Fázový závěs - výklad

   

File Vlastnosti analogové násobičky

  

File Vlastnosti analogové násobičky - soubor pro Maple

  

Page Zadání fázového závěsu pro implementaci a měření

  

File Návrh FZ

   

File Návrh FZ - soubor pro Maple

   

File Příklad2 návrhu fázového závěsu

   

File Fázový závěs - materiály (Martinek)

   

File Článek, Moschytz
File Datasheet obvodu 4046

  

File Aplikační list 4046

  

File Zapojení přípravku (pracovní schéma)