Téma Název Popis
Soubor Laboratorní řád

Laboratorní řád

Soubor Měřící přístroje

Měřící přístroje

Soubor Pokyny pro měření

Pokyny pro měření

Soubor Požadavky na úlohy

Požadavky na úlohy

Soubor Tabulka přístroje

Tabulka přístroje

Přednášky Soubor 1. Přednáška - Elektromechanická přeměna energie – elektrické stroje, princip práce

1. Přednáška - Elektromechanická přeměna energie  – elektrické stroje, princip práce

Soubor Skripta - Úvod,Základní vztahy v elektrických strojích

Skripta - Úvod,Základní vztahy v elektrických strojích

Soubor Stejnosměrné stroje

Stejnosměrné stroje

Soubor Skripta - Stejnosměrné stroje

Skripta - Stejnosměrné stroje

Soubor Transformátory foto

Transformátory foto

Soubor Transformátory

Transformátory

Soubor Skripta - Transformátory

Skripta - Transformátory

Soubor Úvod do střídavých strojů

Úvod do střídavých strojů

Soubor Skripta - Úvod do střídavých točivých strojů, Asynchronní stroje

Skripta - Úvod do střídavých točivých strojů, Asynchronní stroje

Soubor Asynchronní stroje

Asynchronní stroje

Soubor Synchronní stroje

Synchronní stroje

Soubor Skripta - Synchronní stroje

Skripta - Synchronní stroje

Soubor Skripta - Elektrický oblouk

Skripta - Elektrický oblouk

Soubor Skripta - Zvláštní případ vypínání

Skripta - Zvláštní případ vypínání

Soubor Skripta - Zvláštní případ vypínání

Skripta - Zvláštní případ vypínání

Soubor Skripta - Přístroje pro jištění a ochrany

Skripta - Přístroje pro jištění a ochrany

Soubor Skripta - Přístroje pro nízké napětí

Skripta - Přístroje pro nízké napětí

Soubor Spínací, jistící a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1. část

Spínací, jistící a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1. část

Soubor Spínací, jistící a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 2. část

Spínací, jistící a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 2. část

Cvičení Soubor Cvičení 1 - Vybavení laboratoře

Cvičení 1 - Vybavení laboratoře

Soubor Cvičení 2 - Cejchování tachodynama

Cvičení 2 - Cejchování tachodynama

Soubor Cvičení 3 - Charakteristiky rychlostní - mechanická a momentová

Cvičení 3 - Charakteristiky rychlostní -  mechanická a momentová

Soubor Cvičení 3 - Stejnosměrný motor s CB skripta

Cvičení 3 - Stejnosměrný motor s CB skripta

Soubor Cvičení 4 - Dynamo s cizím a paralelním buzením

Cvičení 4 - Dynamo s cizím a paralelním buzením

Soubor Cvičení 4 - Měření dynam

Cvičení 4 - Měření dynam

Soubor Cvičení 4 - Stejnosměrný motor s CB řídící charakteristikou

Cvičení 4 - Stejnosměrný motor s CB řídící charakteristikou

Soubor Cvičení 5 - Jednofázový transformátor

Cvičení 5 - Jednofázový transformátor

Soubor Cvičení 5 - Měření 1f transformátor

Cvičení 5 - Měření 1f transformátor

Soubor Cvičení 6 - Měření na asynchronních strojích

Cvičení 6 - Měření na asynchronních strojích

Soubor Cvičení 6 - Asynchronní motor

Cvičení 6 - Asynchronní motor

Soubor Cvičení 6 - Měření na synchronních strojích

Cvičení 6 - Měření na synchronních strojích

Soubor Cvičení 7 - Synchronní motor

Cvičení 7 - Synchronní motor

Soubor Cvičení 8 - Nadproudové rele

Cvičení 8 - Nadproudové rele

Soubor Cvičení 8 - Schemata k nadproudového relé

Cvičení 8 - Schemata k nadproudového relé

Soubor Cvičení 9 - Oteplení stykače

Cvičení 9 - Oteplení stykače

Soubor Cvičení 10 - Volt-ampérové charakteristiky stykače

Cvičení 10 - Volt-ampérové charakteristiky stykače

Soubor Cvičení 10 - Obvody kontaktního řízení

Cvičení 10 - Obvody kontaktního řízení

Soubor Cvičení 11 - Řídící relé EASY

Cvičení 11 - Řídící relé EASY

Soubor Cvičení 12 - PLC

Cvičení 12 - PLC