Week Name Description
File Tématické okruhy ke zkoušce - 1. část
File Tématické okruhy ke zkoušce - 2.část
File Základní příkazy v MATLABu
File Mach - skripta vybrané kapitoly
File Mach skripta - tepelná kinetika
1 říjen - 7 říjen File Witness - tvorba prvního modelu

Tvorba modelu

8 říjen - 14 říjen File Witnes - seznámení s programem
15 říjen - 21 říjen File Witness - obsluha, pracovníci, poruchy, pseudonáhodné chování
22 říjen - 28 říjen File Witness - doprava, tekutiny
19 listopad - 25 listopad File Analýza a simulace výrobních systémů
File Cvičení 1
26 listopad - 2 prosinec File TEXT 2.
File Cvičení 2
3 prosinec - 9 prosinec File TEXT 3.
File Úloha 1

simulace paralelního RLC obvodu napájeného ze zdroje konstantního proudu

10 prosinec - 16 prosinec File TEXT 4.
File Rozběh motoru

Simulace rozběhu stejnosměrného motoru

File Katalog - Mezomatic
17 prosinec - 23 prosinec File TEXT 5.
File Modelování měničů

Model usměrňovače

31 prosinec - 6 leden File TEXT 6.
7 leden - 13 leden File Simulace výrobního procesu.