Topic Name Description
File PGM17

PROGRAM17/18

Page Podmínky absolvování předmětu
Přednášky File UVOD2018
File UVOD17

.

File LAB17

.

File 1. Základní pojmy
Page 1. Nezávislé elektrochemické zdroje elektrické energie - základ. pojmy
File ZDROJE18
File LAB2018
File ZDROJE17

.

File 2. Způsoby akumulovaní energie
Page 2. Způsoby akumulování energie. Elektrochemické akumulátory
File EZ18
File ELEKTROCHEM17

.

Page 3. Olověné akumulátory
File PB18
File Pb17

.

Page 4. Alkalické akumulátory NiCd, NiFe, NiMH
File 4. NiCd a NiMH akumulátory
File NiCd18
File NICD17

.

File LAB17.2

.

File 13. Ekologie elektrochemických výrob
Page 5. Lithiové akumulátory
File 5. Lithiové Akumulátory
File Li18
File LI17

,

Page 6. Nabíjení akumulátorů
File 6. Nabíjení akumulátorů
File PALIVO18
File NAB17

.

Page 7. Aplikace akumulátorů v nezávislé trakci
File 7. Aplikace akumulátoru v nezavislé trakci
File NAB18
File RIZENI17

.

File 8. Alternativní zdroje a velkokapacitní uložení energie
File NAB18
Page 9. Zdroje nepřerušovaného napájení - UPS
File 9. Zdroje nepřerušovaného napájení
File RIZENI18
File 10. Systémy nepřerušovaného napájení
File PRIM18
File PRIM17

.

File 11. Spolupráce nezávislých zdrojů
File UPS18
Page 12. Perspektivní alternativní zdroje v ČR
File LAB18
File 12.a. Perspektivní alternativní zdroje