Topic Name Description
Page Osnova přednášek
Page Osnova cvičení
Osnova cvičení:

Page Pravidla pro absolvování předmětu
URL Informace o předmětu na CourseWare FEL

Odkaz na popis předmětu na CourseWare FEL.

URL Informace o předmětu AD7B36PJC v KOSu

.

URL Informace o předmětu A7B36PJC v KOSu

.

Přednášky File Úvod, základní rysy C++, základní vstup/výstup, parametry programu, preprocesor

01

File Pole, ukazatelé, dynamická alokace paměti

02

File Třídy a objekty, metody, konstruktory a destruktory

03

File Dědění, řízení přístupu k položkám

04

File Polymorfismus, abstraktní třídy

05

File Přetěžování operátorů

06

File Soubory, streamy, vstup a výstup

07

File Přednášky Nešvera (zip archiv)
Soubor přednášek
File Zdrojové texty příkladů
File Generiky
Další materiály Page Literatura a webové zdroje
Page Téma semestrální práce
File Inspirace pro náměty témat semestrálních prací
Zde můžete nalézt inspirace pro témata Vašich semestrálních prací. Jedná se o problémy použité ve světovém finále programátorské soutěže pořádané společností ACM.
Page Náležitosti semestrální práce
Page Nástroje