Topic Name Description
Přednášky File Právo a majetek

Aktualizovaná první přednáška

File Základy účetnictví
File Podnik a podnikání

Úvod do účetnictví, co je to podnik.

File Finanční matematika

Základy úrokového počtu, střadatel, zásobitel, anuita.

File Agent v Mathematice
File Anuita
File Bod zvratu
File Provozní páka

Příklad provozní páky - Mathematica.

File Investiční rozhodování
File Funguje trh?
Příklad volby ze dvou automobilů.
File Kritéria efektivnosti
File Náklady a kalkulace
File Kalkulace
File Příspěvek na úhradu (Mathematica)
File Cyklická kalkulace (Mathematica)
File Příspěvek na úhradu
File Cyklická kalkulace
File Cyklická kalkulace obecně

Pro n středisek.

File Krátkodobé financování
File Dlouhodobé financování
File Řízení času
File Informační systémy
Cvičení File Semestrální práce - zadání a hodnocení

Popis semestrální práce. Zadání a hodnotící kriteria. 

File Studijni materiály pro EKP, teorie + příklady ke cvičení

Trocha teorie a spousta příkladů

File Podpůrná teorie a příklady

Více teorie a spousta příkladů: řešené i neřešené

Úkoly File Anuita