Téma Název Popis
Soubor Zkouška a její hodnocení

Zk

Týden 1 Soubor Základní pojmy z problematiky jakosti. ISO 9000. Faktorové experimenty I

Jakost, faktorové experimenty

Soubor 1. cvičení - úvod

1. cvičení - úvod

Soubor 1. cvičení - základy

1. cvičení - základy

Soubor Cv1_příklad k řešení
Cv1_příklad k řešení
Soubor Cv1_příklad-vyřešený

Cv1_příklad-vyřešený

Týden 2 Soubor Faktorové experimenty II

Faktorové experimenty II

Soubor DOE - vliv faktorů - příklad 1

Faktorové experimenty - vliv faktorů - příklad 1

Soubor DOE - vliv faktorů - příklad 2
Soubor příklad 1 - řešení

příklad 1 - řešení

Soubor příklad 2 - řešení

příklad 1 - řešení

Týden 3 Soubor Optimalizace modelu. Optimalizace bez modelu. Náklady na jakost

Optimalizace, náklady

Soubor Příklad 3.1 - DOE - normalizace

Příklad 3.1 - DOE - normalizace

Soubor Řešení 3.1 - DOE - normalizace

Řešení 3.1 - DOE - normalizace

Soubor Příklad 3.2 - DOE - model

Příklad 3.1 - DOE - normalizace

Soubor Řešení 3.2 - DOE - model

Řešení 3.2 - DOE - model

Týden 4 Soubor Technické požadavky na elektrotechnické výrobky

Technické požadavky

Týden 5 Soubor Taguchi-ho pojetí jakosti. Six Sigma. Seven Ishikawa Tools I

Taguchi. six sigma. Z Ishikawa tools I

Soubor Příklady 4 - Optimalizace I.

Příklady - Optimalizace I.

Soubor Příklad 4.1 - řešení

Příklad 1 - řešení

Soubor Příklad 4.2 - řešení

Příklad 2. - řešení

Týden 6 Soubor Regulační diagramy. Koeficienty způsobilosti. Statistická přejímka. (Systémy přejímacích plánů a dále v této části - jen pro zájemce)

RD

Soubor Nové nástroje řízení jakosti

Nové nástroje

Soubor Příklady 5 - Optimalizace II

Příklady - Optimalizace II

Soubor Příklad 5.1 - řešení

Příklad 5.1 - řešení

Soubor Příklad 5.2 - řešení

Příklad 5.2 - řešení

Týden 7 URL QFD animation

QFD animation

Soubor FMEA

FMEA

Soubor FMEA MIL Standard

FMEA standard

Soubor FMEA - Soldering

FMEA - soldering

Týden 8 Soubor Úvod do spolehlivosti

Spolehlivost I

Soubor Příklady 6 - Taguchi

Taguchi - příklady

Soubor Příklad 6.1 - řešení

Příklad 6.1 - řešení

Soubor Příklady 7 - Histogram a Pareto

Histogram a Pareto - příklady

Soubor Histogram - data

Histogram - data

Soubor Histogram řešení

Histogram řešení

Soubor Histogram - data řešení

Histogram - řešení

Soubor Pareto - data

Pareto data

Soubor Pareto - řešení

Pareto - řešení

Soubor Pareto - data řešení

Pareto - data řešení

Týden 9 Soubor Základy spolehlivosti I

Základy spolehlivosti. Doba sledování. Studená a teplá záloha

Soubor Příklady 8

Příklady 8

Soubor Příklad 8.1 - data

8/1

Soubor Příklad 8.2 - data

8/2

Soubor Řešení 8.1

Řešení 8.1

Soubor Řešení 8.1 - Excel

Řešení 8.1

Soubor Řešení 8.2

Řešení 8.2

Soubor Řešení 8.2 - Excel

Řešení 8.2

Týden 10 Soubor Základy spolehlivosti II

Spolehlivost II

Soubor Příklad 9 týden

Příklad 9 týden

Soubor Řešení 9.1

Řešení 9.1

Soubor Řešení 9.2

Řešení 9.2

Soubor Řešení 9.3

Řešení 9.3

Týden 11 Soubor Klasifikace stavu systémů, zálohované systémy

Zálohy

Soubor Varianty studené zálohy

Studená záloha

Soubor Zadání projektu

Zadání projektu

Soubor Příklady 10 týden - spolehlivost

Zadaní - spolehlivost

Soubor Řešení 10.1

Řešení 9.4

Soubor Řešení 10.2

Řešení 9.5

Soubor Řešení 10.2 - Excel

Řešení 9.5 - Excel

Týden 12 Soubor Základní typy rozdělení používané ve spolehlivosti

Typy rozdělení

Soubor Příklady 11 týden - statistika
Týden 13 Soubor Přednáška 13a - Strom poruch
Soubor K přednášce 13b - Strom poruch - jen pro zájemce

FTA

Týden 14 Soubor Spolehlivost elektrických strojů I

SP

Soubor Spolehlivost elektrických strojů II

Spol. strojů II

Soubor Why?

Proč?

Soubor Tématické okruhy ke zkoušce

Tématické okruhy