Topic Name Description
File Zkouška a její hodnocení

Zk

Týden 1 File Základní pojmy z problematiky jakosti. ISO 9000. Faktorové experimenty I

Jakost, faktorové experimenty

File 1. cvičení - úvod

1. cvičení - úvod

File 1. cvičení - základy

1. cvičení - základy

File Cv1_příklad k řešení
Cv1_příklad k řešení
File Cv1_příklad-vyřešený

Cv1_příklad-vyřešený

Týden 2 File Faktorové experimenty II

Faktorové experimenty II

File DOE - vliv faktorů - příklad 1

Faktorové experimenty - vliv faktorů - příklad 1

File DOE - vliv faktorů - příklad 2
File příklad 1 - řešení

příklad 1 - řešení

File příklad 2 - řešení

příklad 1 - řešení

Týden 3 File Optimalizace modelu. Optimalizace bez modelu. Náklady na jakost

Optimalizace, náklady

File Příklad 3.1 - DOE - normalizace

Příklad 3.1 - DOE - normalizace

File Řešení 3.1 - DOE - normalizace

Řešení 3.1 - DOE - normalizace

File Příklad 3.2 - DOE - model

Příklad 3.1 - DOE - normalizace

File Řešení 3.2 - DOE - model

Řešení 3.2 - DOE - model

Týden 4 File Technické požadavky na elektrotechnické výrobky

Technické požadavky

Týden 5 File Taguchi-ho pojetí jakosti. Six Sigma. Seven Ishikawa Tools I

Taguchi. six sigma. Z Ishikawa tools I

File Příklady 4 - Optimalizace I.

Příklady - Optimalizace I.

File Příklad 4.1 - řešení

Příklad 1 - řešení

File Příklad 4.2 - řešení

Příklad 2. - řešení

Týden 6 File Regulační diagramy. Koeficienty způsobilosti. Statistická přejímka. (Systémy přejímacích plánů a dále v této části - jen pro zájemce)

RD

File Nové nástroje řízení jakosti

Nové nástroje

File Příklady 5 - Optimalizace II

Příklady - Optimalizace II

File Příklad 5.1 - řešení

Příklad 5.1 - řešení

File Příklad 5.2 - řešení

Příklad 5.2 - řešení

Týden 7 URL QFD animation

QFD animation

File FMEA

FMEA

File FMEA MIL Standard

FMEA standard

File FMEA - Soldering

FMEA - soldering

Týden 8 File Úvod do spolehlivosti

Spolehlivost I

File Příklady 6 - Taguchi

Taguchi - příklady

File Příklad 6.1 - řešení

Příklad 6.1 - řešení

File Příklady 7 - Histogram a Pareto

Histogram a Pareto - příklady

File Histogram - data

Histogram - data

File Histogram řešení

Histogram řešení

File Histogram - data řešení

Histogram - řešení

File Pareto - data

Pareto data

File Pareto - řešení

Pareto - řešení

File Pareto - data řešení

Pareto - data řešení

Týden 9 File Základy spolehlivosti I

Základy spolehlivosti. Doba sledování. Studená a teplá záloha

File Příklady 8

Příklady 8

File Příklad 8.1 - data

8/1

File Příklad 8.2 - data

8/2

File Řešení 8.1

Řešení 8.1

File Řešení 8.1 - Excel

Řešení 8.1

File Řešení 8.2

Řešení 8.2

File Řešení 8.2 - Excel

Řešení 8.2

Týden 10 File Základy spolehlivosti II

Spolehlivost II

File Příklad 9 týden

Příklad 9 týden

File Řešení 9.1

Řešení 9.1

File Řešení 9.2

Řešení 9.2

File Řešení 9.3

Řešení 9.3

Týden 11 File Klasifikace stavu systémů, zálohované systémy

Zálohy

File Varianty studené zálohy

Studená záloha

File Zadání projektu

Zadání projektu

File Příklady 10 týden - spolehlivost

Zadaní - spolehlivost

File Řešení 10.1

Řešení 9.4

File Řešení 10.2

Řešení 9.5

File Řešení 10.2 - Excel

Řešení 9.5 - Excel

Týden 12 File Základní typy rozdělení používané ve spolehlivosti

Typy rozdělení

File Příklady 11 týden - statistika
Týden 13 File Přednáška 13a - Strom poruch
File K přednášce 13b - Strom poruch - jen pro zájemce

FTA

Týden 14 File Spolehlivost elektrických strojů I

SP

File Spolehlivost elektrických strojů II

Spol. strojů II

File Why?

Proč?

File Tématické okruhy ke zkoušce

Tématické okruhy