Topic Name Description
Topic 1 File 1. přednáška
Základy přenosových systémů, PCM, přenos hovorového signálu, kvalitativní parametry.

URL Hodnocení kvality hovorové komunikace
URL Výpočet parametrů kvality hovorové komunikace
URL Plán přenosových parametrů
Topic 2 File Úvod do SDH
Topic 3 File SDH
Topic 4 File Vrstvy, zálohování, spolehlivost
Topic 5 File Monitorování Ethernetu, zálohování, spolehlivost

Doplněné materiály 2015

Topic 6 File 3. přednáška
Topic 8 File Návrh přenosové sítě - výklad
Topic 9 File OTH
File Prvky SDH
Topic 10 File OTN, ASON
File Ethernet 100 Gbit/s

doplnění a podklady k praktické ukázce

Topic 12 File Synchronizace sítě
Topic 13 File Smart Grid
Topic 14 URL Ukázky voice kodeků
URL Ukázka širokopásmového kodeku