Téma Název Popis
Stránka Program předmětu
Stránka Podmínky absolvování předmětu
Přednášky Soubor 1. Základní pojmy
Stránka 1. Nezávislé elektrochemické zdroje elektrické energie - základ. pojmy
Soubor 2. Způsoby akumulovaní energie
Stránka 2. Způsoby akumulování energie. Elektrochemické akumulátory
Stránka 3. Olověné akumulátory
Stránka 4. Alkalické akumulátory NiCd, NiFe, NiMH
Soubor 4. NiCd a NiMH akumulátory
Stránka 5. Lithiové akumulátory
Soubor 5. Lithiové Akumulátory
Stránka 6. Nabíjení akumulátorů
Soubor 6. Nabíjení akumulátorů
Stránka 7. Aplikace akumulátorů v nezávislé trakci
Soubor 7. Aplikace akumulátoru v nezavislé trakci
Soubor 8. Alternativní zdroje a velkokapacitní uložení energie
Stránka 9. Zdroje nepřerušovaného napájení - UPS
Soubor 9. Zdroje nepřerušovaného napájení
Soubor 10. Systémy nepřerušovaného napájení
Soubor 11. Spolupráce nezávislých zdrojů
Stránka 12. Perspektivní alternativní zdroje v ČR
Soubor 12.a. Perspektivní alternativní zdroje
Soubor 13. Ekologie elektrochemických výrob