Topic outline

 • A2B17VMT - Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika

  Cílem předmětu je vysvětlit studentům v přehledné formě základní principy činnosti vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů, a to jak pasivních, tak i aktivních (např. zeslabovače, vazební členy, izolátory a cirkulátory, modulátory, oscilátory, směšovače a zesilovače). V návaznosti na výklad z předmětů věnovaných teorii elektromagnetického pole je nejprve doplněna problematika vedení (mikropáskové, koplanární, kruhový, pí a H, dielektrický vlnovod) a rezonátorů (úsek vedení, dutinové, otevřené, dielektrické). Následně je vysvětlena analýza obvodů založená na využití rozptylových parametrů. Jsou diskutovány základní aplikace vf techniky. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B17VMT 

 • Přednášky

  Osnovy přednášek

  1. Přehled aplikací mikrovlnné techniky
  2. Mikrovlnná vedení - společné vlastnosti
  3. Zobrazování a transformace impedancí
  4. Rozptylové parametry - definice, výpočet, využití pro analýzu vedení a obvodů
  5. Orientované grafy - využití pro analýzu a syntézu mikrovlnných obvodů
  6. Mikrovlnné obvody vytvořené z vlnovodů
  7. Mikrovlnné obvody vytvořené z koaxiálních vedení
  8. Mikropáskové, štěrbinové a koplanární vedení - parametry
  9. Rezonanční obvody (dutinový, otevřený, dielektrický. feritový) mikrovlnné filtry
  10. Pasivní mikrovlnné obvody - atenuátory, vazební členy, sdružovače kmitočtu atp.
  11. Nereciproké mikrovlnné obvody, dielektrické vlnovody, optická vlákna, zpomalující struktury 
  12. Mikrovlnné polovodičové prvky a mikrovlnné elektronky
  13. Aktivní mikrovlnné obvody - detektory, oscilátory, násobiče, směšovače, zesilovače 
  14. Vf a mikrovlnné rádiové přenosové systémy (schéma vysílače a přijímače, parazitní vlivy)
  • Doporučená literatura

   • Vrba, J.: Úvod do mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha 1999
   • Vrba, J.: Aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha 2001
   • Oppl, L.: Úvod do mikrovlnné techniky - Sbírka příkladů. Skriptum ČVUT, Praha 2004
   • Tysl, V., Růžička, V.: Teoretické základy mikrovlnné techniky. SNTL, Praha, 1989
   • Podmínky udělení zápočtu

    Zápočet se bude udělovat pouze v zápočtovém týdnu!

    • Změření všech laboratorních úloh
    • Vypracování protokolů z laboratorních měření
    • Maximálně 3 absence za semestr

    • Průběžná kontrola studia

     • Přístup studentů k učební látce bude průběžně kontrolován formou otázek
     • Průběžně budou též kontrolovány protokoly z již změřených laboratorních úloh

     • Požadavky ke zkoušce

      Seznam otázek ke zkoušce naleznete zde:

     • Klasifikace předmětu

      Zkouška z předmětu má 2 části: písemnou a ústní. Písemná část zahrnuje jak teoretické otázky, tak příklady. Výsledná známka z předmětu bude stanovena podle:

      • odpovědí na teoretické otázky v písemné části zkoušky (40%)
      • výsledků a způsobu řešení příkladů v písemné části zkoušky (40%)
      • ústního pohovoru (20%)