Topic outline

  • A2B17OKS - Optické komunikační systémy

    Cílem předmětu je seznámit studenta s principy teorie optických systémů. Předmět zahrnuje jak teoretické základy optiky, tak praktické dovednosti při návrhu optických systémů s využitím profesionálních softwarů. Obsahem jsou elektronová optika, maticová optika, Gaussovské svazky, průchod optickými prvky, absorpce a disperze, optický vysílač a přijímač, detekce, základní technologie a měření vlnovodů.
    Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B17OKS

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura