Topic outline

 • AD2M37OBT - Obrazová technika

  Předmět je věnován problematice multimediální techniky se zaměřením na snímání, zpracování a reprodukci obrazu. Zaměřuje se především na oblasti zahrnující měření fotometrických, radiometrických a kolorimetrických veličin, popis konstrukce objektivů, obrazových senzorů a displejů včetně jejich parametrů. Dále je předmět věnován problematice kinematografie, fotografie a dalších speciálních metod reprodukce obrazu, např. polygrafie a digitálního tisku. Studovaná problematika je doplněna o výklad pokročilých metod zpracování obrazu (předzpracování, komprese, rekonstrukce obrazu, apod.). 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M37OBT 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M37OBT 

 • Cvičení

 • Doporučená literatura

  1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha 1996.

  2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.

  3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.

  4. Goodman, J. W., Introduction to Fourier Optics, 3rd edition, Roberts&Company Pub., 2005.

  5. Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha, BEN-Technická literatura, 1997.

  6. Vlček, K.: Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích, Praha, BEN-Technická literatura, 1999.