Topic outline

 • A0M37DUP - Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci

  Výklad o všech družicových navigačních systémech minulých, existujících i budoucích. Pozornost se klade na pochopení výkladu studenty mimo obor radiotechnika. Pozornost je věnována laboratorním měřením a možnosti samostatného programování přijímače. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0M37DUP 

 • Přednášky

 • Cvičení

 • Doporučená literatura

  1. Kovář, P.: Družicová navigace - Od teorie k aplikacím v softwarovém přijímači, ČVUT 2016, ISBN - 978-80-01-05989-0

  2. Parkinson, B.W., Spilker, J.J.: Global Positioning System: Theory and Applications: AIAA: Washington, 1996.

  3. Misra, P., Enge, P.: Global Positiioning System. Ganga-Jamuna Press: 2004