Osnova témat

 • A2B37CPP - Programovací jazyk C/C++

  Úkolem předmětu je zajistit potřebnou znalost jazyka C a základních rysů jazyka C++ jako v současné době jednoho z dominantních programovacích jazyků v mnoha oborech vědy a techniky, jako je např. programování mikroprocesorů, numerická matematika apod. Dovednosti v jazyce C/C++ jsou tedy nezbytné pro práci studentů v nejrůznějších formách projektové výuky a pro splnění zadání mnohých závěrečných prací. Předmět navazuje na základní výuku programování a algoritmizace v první fázi studia realizovanou především na bázi programovacího jazyka Java. Znalost syntaxe mnohých rysů jazyka Java (které byly převzaty v jazyka C) je tedy výhodou pro studium tohoto předmětu. Osnova se tedy v první fázi zaměřuje na výklad odlišností jazyka C od jazyka Java a zároveň se tímto způsobem takto přirozeně stručně projde přehled syntaxe základních rysů jazyka C. Další přednášky jsou již věnovány specifickým rysům jazyka C jako jsou především ukazatele, adresová aritmetika apod. Následuje výklad práce se strukturami a jejich poli a přehled standardních knihoven jazyka C. Předmět je zakončen výkladem nových rysů jazyka ve standardech C99 a C++. V úvodu této části předmětu jsou definovány nové datové typy, nové typy vstupů a výstupů a dynamická alokace polí. Následuje výklad základních rysů objektového programování v C++, práce s třídami, s konstruktory a destruktory. Výklad je zakončen hierarchií tříd a odvozenými třídami a praktickým využitím přetížení operátorů (např. komplexní aritmetika). Cvičení jsou laboratorní s využitím volně šířených vývojových prostředí jako je např. systém OpenWatcom. 
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2B37CPP 

 • Týden 1

  • CV1_kucerak Soubor
   Archiv (ZIP)
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cv1_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 2

  • CV2a3_kucerak Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cv2_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 3

  • Cv3_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 4

  • CV4_funkce_a_sprava_projektu_kucerak Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cv4_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 5

  • cv5a6_pointery_pole_kucerak Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cviceni5 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 7

  • cv7_kucerak Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cviceni6_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 8

  • cv8_list_kucerak Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cviceni7_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 9

  • cv9_soubory
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cviceni8_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 10

  • cv10 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte do skupiny v CV103 + Karafiat
  • Cviceni9_2016 Soubor
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
  • Úkol 11 a 12
   Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k CV 105 - PO 12:45 T2:A4-402
 • Týden 11

 • Týden 12

 • Týden 14