Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

Časový plán přednášek

Odkazy na slidy a další materiály jsou vám k dispozici hned od začátku, mějte ale na paměti, že obsah může být aktualizován. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním a psaním na tabuli či praktickými ukázkami. Přednášky MPI-III jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena/testována, není součástí hodnocení předmětu.

Ukázky kódů z jednotlivých přednášek budou také na gitlab.fel. Kódy jsou pro vaši studijní potřebu, některé kusy mohou být záměrně chybné - na přednášce se pokusíme vylepšit atp.

datum č.t. S/L náplň přednášející
24.09.2019 1. L Představení předmětu, pravidla hry, intro.pdf. Vězňovo dilema pd.pdf. Úvod do Pythonu python-intro.pdf. T. Svoboda
01.10.2019 2. S Hráč jako objekt, řízení hry. kamen-nuzky-papir.pdf, kamen-nuzky-papir-animace.pdf kódy T. Svoboda
08.10.2019 3. L Python, základní kameny až skály. lecture03-intro.pdf; lecture03-python-stones.pdf, lecture03-python-stones-animace.pdf, kousky kódů, k-n-p po přednášce T. Svoboda
15.10.2019 4. S Složitější datové typy (slovníky), skládání, dědění. lecture04-python-stones.pdf, lecture04-python-stones-animace.pdf. Trochu ještě vylepšíme k-n-p hráče, vylepšený. Dvouhráčové hry. Začneme programovat piškvorky. ukázky kódů T. Svoboda
22.10.2019 5. L Hra Reversi - představení úlohy. Složitější datové typy (množiny), Python comprehensions, Generátory, Logické funkce, … lecture05-python-stones.pdf, lecture05-python-stones-animace.pdf, ukážeme jak nám novinky pomohou v piškvorkách. Kódy: snippets, piškvorky T. Svoboda
29.10.2019 6. S Čistý kód. PEP 8. Slajdy. Pro tisk. P. Pošík
05.11.2019 7. L Moduly. Automatické testování softwaru. P. Pošík
12.11.2019 8. S Intro to Spam filter. (Slajdy.) Práce se soubory. Refactoring (Kódy z přednášky) P. Pošík
19.11.2019 9. L Výjimečně v KN:A-312 Vývoj řízený testy. (Slajdy. Pro tisk.) Zpracování chyb a výjimky. P. Pošík
26.11.2019 10. S Vestavěné nástroje Pythonu a analýza dat. Více o iterátorech a generátorech. P. Pošík
03.12.2019 11. L MP I: Vizuální ropoznávání reálných objektů v reálném světě J. Matas
10.12.2019 12. S MP II: Software, Algoritmy, Počítačové vidění, Strojové učení a Umělá inteligence pro autonomní auta. anotace M. Uřičář, O. Zeman, J. Olšina
17.12.2019 13. L MP III: Page rank, aneb lineární algebra za miliardy. Metoda power iteration. page-rank-annotated-2019-12-17.pdf T. Svoboda
07.01.2020 15. S Shrnutí, dosažené výsledky, diskuse nad zajímavostmi P. Pošík + RPH tým

Místnost KN:A-312


b4b33rph