Osnova témat

 • Úvod

  Aplikace elektrochemických zdrojů

  Po krátkém úvodu do chemických reakcí běžných v elektrochemických zdrojích, jsou detailně probrány technologie a výroba dnes běžných akumulátorových baterií a primárních článků. V předmětu je prezentován současný stav na poli baterií pro jednotlivé druhy aplikací - elektromobilita, stacionární zálohovací systémy a energetika. Důraz je také kladen na trendy v současném použití bateriových úložišť pro vyrovnávání charakteristik sítě, především ve spojení s OZE.

  After a brief introduction to chemical reactions commonly present in electrochemical sources, the technologies and manufacturing of commonplace accumulator batteries and primary cells are discussed in detail. In the course, there is presented the current state of the field of batteries for different types of applications - electromobility, stationary backup systems and energetics. Emphasis is also placed on the trends in simultaneously using of battery storage for balancing network characteristics, especially in combination with the RES.

  Základní formou výuky jsou přednášky v českém jazyce. Celkem je připraveno 14 témat (viz níže). Přednášet bude doc. Ing. Václav Papež, CSc., Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. a Ing. Tomáš Cetl Témata přednášek budou poté procvičována na obdobně tématicky zaměřených cvičeních. Cvičení povedou Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. a Ing. Tomáš Reichl - student doktorského studia se zaměřením na elektrochemické zdroje.

  Pro cvičení je k dispozici laboratoř LFSEZ. Celkem je připraveno také 14 témat - laboratorních úloh. (viz níže). Celkem je tedy požadovaný rozsah předmětu 4 hodiny týdně (2+2). Vzhledem k povaze předmětu doporučujeme navštěvovat jak přednášky tak cvičení.

  Lesson in English will be provide only for group from 6 students.

  Pro studium doporučujeme následující literaturu:

  [1] REDDY, Thomas B a David LINDEN. Linden's handbook of batteries. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2011, 1 v. (various pagings). ISBN 9780071624213.

  [2] http://batteryuniversity.com/

  Pro případné dotazy mne neváhejte kontaktovat (Ing. pavel Hrzina, Ph.D.).