Osnova témat

 • B0B01KAN, B0B01KANA - Komplexní analýza

  Student se seznámí se základy teorie funkcí komplexní proměnné a jejími aplikacemi. Budou vysvětleny základní principy Fourierovy, Laplaceovy a Z-transformace, včetně aplikací zejména na řešení diferenciálních a diferenčních rovnic.

  • Obecné informace

   • Sylabus pro B0B01KAN a pro B0B01KANA.
   • Konzultace lze domluvit osobně nebo emailem.
   • Seznam příkladů ze sbírky, které jdou nad rámec tohoto kurzu.

   • Literatura

    • Pravidla

     Zápočet

     • Získání zápočtu je podmíněno aktivní účastí na cvičení.

     Zkouška

     • Přihlásit se na zkoušku může jen student, který získal zápočet.
     • Na zkouškové termíny se student přihlašuje sám v systému KOS. Pokud se ze zkoušky neodhlásí a bez omluvy se k ní nedostaví, je zkouška hodnocena známkou F (nedostatečně).
     • Ke zkoušce si každý student přinese doklad totožnosti, psací potřeby a dostatek (prázdných) papírů A4. Žádné další pomůcky nejsou povoleny.
     • Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Jejím obsahem je látka probíraná na přednáškách a cvičeních.
     • Písemná část trvá 90 minut a je z ní možné získat maximálně 70 bodů. Několik vzorových zadání písemné části (včetně stručného řešení) je zde.
     • Před konečným hodnocením písemné části zkoušky může zkoušející po studentovi požadovat vysvětlení postupů uvedených v písemné práci.
     • Ústní část zkoušky je nepovinná a je zaměřena především na teorii.
     • K ústní části může jít jen ten student, který získal alespoň 35 bodů z písemné části.
     • Za ústní zkoušku lze získat maximálně 30 bodů. Neúčastní-li se student ústní části, je tato část hodnocena 0 body.
     • Pokud student nebude znát u ústní části zkoušky kterýkoli pojem (včetně jeho ilustrace na jednoduchých příkladech) z tohoto seznamu, bude ústní část hodnocena 0 body.
     • Pokud epidemiologická situace nedovolí konání ústní části, bude tato část zkoušky nahrazena písemnou formou.
     • Výsledná známka ze zkoušky se určí na základě součtu bodů z písemné části (max. 70 bodů) a bodů z ústní části (max. 30 bodů) podle následující stupnice:

      BodyHodnocení
      100-90 A (výborně)
      89-80 B (velmi dobře)
      79-70 C (dobře)
      69-60 D (uspokojivě)
      59-50 E (dostatečně)
      49-0 F (nedostatečně)
     • Přednášky

      1. Úvod.
      2. Derivace komplexní funkce.
      3. Elementární funkce.
      4. Křivkový integrál.
      5. Mocninné řady.
      6. Laurentovy řady.
      7. Reziduová věta a její aplikace.
      8. Fourierovy řady.
      9. Fourierova transformace.
      10. Laplaceova transformace.
      11. Z-transformace.


      Živý přenos přednášky (úterý od 9:15 do 10:45, posluchárna 309):

       
       

      Záznam přednášek:

         

      • Domácí úkoly (paralelky 101, 102, 105 a 107)

       • 1. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 2. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 3. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 4. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 5. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 6. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 7. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 8. úkol, paralelka 101
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 101
       • 1. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 2. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 3. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 4. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 5. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 6. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 7. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 8. úkol, paralelka 102
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 102
       • 1. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 2. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 3. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 4. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 5. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 6. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 7. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 8. úkol, paralelka 105
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 105
       • 1. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107
       • 2. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107
       • 3. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107
       • 4. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107
       • 5. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107
       • 6. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107
       • 7. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107
       • 8. úkol, paralelka 107
        Nedostupné Přístup je omezen následujícím způsobem - není dostupné, pokud není splněno: Patříte k Cvičební paralelka 107