Weekly outline

 • A7B35OIS - Optimalizace v inteligentních systémech

  Cílem předmětu je seznámit studenty s algoritmy řešícími problémy kombinatorické optimalizace. V návaznosti na předmět algoritmizace jsou ukázány základní techniky založené na grafech, celočíselném lineárním programování, heuristikách, aproximačních algoritmech a metodách prohledávání prostoru řešení. Předmět je zaměřen na aplikace optimalizačních technik v inteligentních systémech pro využití skladů, pozemní přepravu, leteckou přepravu, logistiku, plánování lidských zdrojů, rozvrhování strojů ve výrobě, směrování zpráv v sítích, rozvrhování úloh v paralelních počítačích.

 • 1 February - 7 February

 • 8 February - 14 February

 • 15 February - 21 February

 • 22 February - 28 February

 • 1 March - 7 March

 • 8 March - 14 March

 • 15 March - 21 March

 • 22 March - 28 March

 • 29 March - 4 April

 • 5 April - 11 April

 • 12 April - 18 April

 • 19 April - 25 April

 • 26 April - 2 May

 • 3 May - 9 May