Počet kreditů 6
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 4L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13IND

Student si ověří schopnost samostatně řešit zadaný problém komplexnějšího charakteru a zpracované řešení obhájit.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení