Počet kreditů 0
Vyučováno v Zimní a letní
Rozsah výuky 2+2j
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Predmet seznamuje studenty s riziky a prícinami úrazu elektrickym proudem, s bezpecnostními predpisy pro obsluhu a práci na elektrickych zarízeních, s ochranami pred úrazem elektrickym proudem, se zásadami bezpecného chování pri práci s vysokym napetím a s první pomocí pri úrazu elektrickym proudem. Studenti získají potrebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro cinnost na CVUT FEL (Príkaz dekana c.1/2007). \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13BP3

Podmínky zápoctu: 100% úcast na cviceních a na prednáskách Písemné prezkousení (test)

Seznámit studenty s riziky a příčinami úrazu elektrickym proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrickych zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickym proudem, se zásadami bezpečného chování pri práci s vysokym napětím a s první pomocí pri úrazu

  1. Odborná zpusobilost v elektrotechnice. Rizika a príciny úrazu. Symbolika a oznacování. Bezpecnostní parametry a usporádání elektrického zarízení. Elektromagnetická kompatibilita.
  2. Bezpecná obsluha a práce, oprávnení osob. Bezpecnost elektrickych a elektronickych predmetu. Bezpecnostní opatrení pri práci se zdroji vysokych napetí. První pomoc pri úrazu elektrickym proudem.
  3. Opakované skolení BOZP je provádeno podle predlohy "Osnovy skolení BOZP pro zamestnance a studenty CVUT v Praze".

Cvicení zajistuje praktické procvicení prednásené látky z oblasti bezpecnosti elektrického zarízení v souladu s pozadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentu CVUT FEL. 1. Bezpecnost v laboratorích CVUT FEL. Praktické ukázky bezpecnostních prvku uzívanych v laboratorích se zvysenym nebezpecím úrazu elektrickym proudem.

  1. Písemné prezkousení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu. Zápocet.

ČSN 33 200-4-41Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení