Počet kreditů 0
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 4+8j
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět seznamuje studenty s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a se zásadami bezpečné konstrukce elektrických předmětů. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.4/2009). \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B14BP1

Podmínky zápočtu:

100% účast na cvičeních a na přednáškách

Písemné přezkoušení (test)

  1. Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečnostní parametry a uspořádání elektrického zařízení. Elektromagnetická kompatibilita.
  2. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Principy ochran před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Osnova cvičení:

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti elektrického zařízení v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL.  1. Seminární: Úvod do cvičení. Harmonogram. Bezpečnost v laboratořích ČVUT FEL. Výklad k laboratorním úlohám.
  2. Laboratorní: Zásady připojování elektrických předmětů k elektrické rozvodné síti.
  3. Laboratorní: Návrh a zásady osazování plošného spoje. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace.
  4. Laboratorní: Zásady bezpečného konstrukčního uspořádání elektrických předmětů, jejich pravidelné kontroly a revize. Měření bezpečnostních parametrů. Záznam o získané elektrotechnické kvalifikaci do indexu. Zápočet.1.Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2006.2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení