Počet kreditů 4
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Návrh a konstrukce desek plošných spojů a sestav. Jednostranné, oboustranné a vícevrstvé desky. Technologie vsazované montáže a povrchové montáže. Návrhy předloh plošných spojů. Pasivní a polovodičové součástky pro elektronické obvody. Rozmísťování a automatické osazování součástek. Pájecí techniky. Testování desek plošných spojů ve výrobě. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13KEO

Pro získání zápočtu se student účastní seminářů, realizuje zvolené zařízení nebo elektronický obvod, odevzdá protokol o realizaci obvodu a získá minimálně 50 % z maximálního množství hodnotících bodů v testech. Ze 3 otázek u zkoušky nezodpoví maximálně 1.

Studenti se seznámí s vlastnostmi základních elektronických součástek, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu a realizace PCB a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení

 1. Způsoby realizace elektronického obvodu, vliv na konstrukci
 2. Technika návrhu reálného obvodu
 3. Technologie plošných spojů a montáže součástek
 4. Praktický návrh plošných spojů
 5. Počítačový návrh
 6. Specifické vlastnosti pasiv. součástek ve vztahu k aplikaci
 7. Specifické vlastnosti aktivních součástek
 8. Napáječe pro elektronické obvody, návrh, realizace
 9. Zásady při osazování součástek, pájení, povrchová úprava
 10. Spínací a propojovací členy
 11. Uvádění do provozu, ověření funkce
 12. Výběr měřicích metod a přístrojů
 13. Vliv konstrukce na spolehlivost zařízení
 14. Základní normy pro elektronická zařízení

 1. Úvod. Bezpečnostní předpisy. Katalogy součástek
 2. Způsoby realizace elektronických obvodů
 3. Návrh desky plošného spoje
 4. Počítačový program FORMICA
 5. Počítačový program FORMICA
 6. Realizace elektronického obvodu - schéma
 7. Realizace elektronického obvodu - plošný spoj
 8. Montáž součástek
 9. Realizace elektronického obvodu - pájení
 10. Ověřování funkce obvodu
 11. Měření na obvodu
 12. Závěrečná zpráva
 13. Zápočet

[1] Cetl, T., Papež, V.: Konstrukce a realizace elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2002

[2] Horowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics. Cambridge University Press, Cambridge 1989

[3] Cetl, T.,Hrzina, P., Papež, V.: Příklady konstrukčních řešení elektronických obvodů. Skripta FEL ČVUT, Praha 2006

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení