Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Architektura a životní cyklus webové aplikace. Informační modelování webových aplikací. Historie a specifika metodik pro webové aplikace. Analýza požadavků a business analýza webových aplikací. Modelování požadavků v různých webových metodikách (OOHDM, RMM, WebML a UWE). Metodiky uživatelsky orientované (WSDL). datového modelování pro webové aplikace. Modelování navigace. Co je to navigační diagram. Modelování prezentace. Co je to prezentační diagram. Co je to abstraktní uživatelské rozhraní. Modelování procesů ve webových metodikách. Realizace generování webové aplikace v různých webových metodikách (OOHDM, WebML, Araneus, OO-H a UWE). Význam webových metodik v oblasti údržby a provozu systému. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B13ANW

prerekvizity: Y36DBS, Y36SINPředmět má své stránky na Moodle ČVUT: http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=67. Každý student předmětu je povinen se do kursu na Moodle ČVUT přihlásit! Klíč bude oznámen na cvičení a přednášce. Přes Moodle ČVUT probíhá veškerá výuková komunikace: výukové materiály, odevzdávání úloh a další informace.

 1. Co je to webová aplikace a webové sídlo. Co je to modelování informačních systémů. Modely specifické pro webové aplikace. Co jsou to webové metodiky a čím se liší od standardních metodik softwarového inženýrství.
 2. UML I, úvod do jazyka, opakování základních disgramů a upřesnění jejich použití pro webové metodiky.
 3. UML II, pokračování, opakování základních disgramů a upřesnění jejich použití pro webové metodiky. UML WAE (Web Application Extensions)
 4. UWE I, popis metodiky a její použirí, datový model, diagram naviagčního prostoru a struktury
 5. UWE II, pokračování, pokročilé metody využití
 6. WebML I, popis metodiky a nástroje WebRatio, datový model, hypertextový diagram
 7. WebML II, pokračování, pokročilé metody využití
 8. Technologie I, pro webová sídla a jejich vztah k webovým metodikám, strana klienta
 9. Technologie II, pro webová sídla a jejich vztah k webovým metodikám, strana serveru
 10. Webové metodiky ostaní I., popis metodik OHM, RMM a OOHM
 11. Webové metodiky ostaní II., popis metodik WSDL, ARANEUS, OO-H
 12. Semantický web a jeho podpora ve webových metodikách
 13. Web 2.0 a jeho podpora ve webových metodikách
 14. REZERVA

 1. Úvodní cvičení, témata projektů
 2. Rozdělení do týmů, výběr projektu
 3. Procvičování diagramů UML I.
 4. procvičování diagramů UML II.
 5. Požadavky na 1. prezentaci, úvodní studie
 6. Ukázka práce s nástrojem WebRatio I, základy
 7. Ukázka práce s nástrojem WebRatio I, pokročilé techniky
 8. prezentace projektů, 1. termín, úvodní studie
 9. Prezentace projektů, 2. termín, úvodní studie
 10. Požadavky na závěrečnou prezentaci
 11. Konzultace, procvičování
 12. Prezentace projektů, 1. termín, závěrečná prezentace
 13. Prezentace projektů, 2. termín, závěrečná prezentace
 14. Zápočet

Pokorný, Halaška: Databázové systémy

Richta, Sochor: Softwarové inženýrství

Molhanec: Webové metodiky (slajdy na webu, později skripta)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení