Počet kreditů 4
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Technickým vyjadřováním se v rámci tohoto předmětu rozumí způsoby zpřístupnění technických informací písemnou, grafickou a mluvenou formou a stylem srozumitelným definovaným příjemcům (rozlišíme dva druhy příjemců - laiky a odborníky daného oboru, resp. elektrotechniky).

Přednášky, cvičení i samostatné práce se týkají jednak získávání a ověřování informací publikovaných v různých zdrojích a citování těchto zdrojů a jednak poskytování a osvojování poznatků pro tvorbu textů, posterů a prezentací na konferenci či poradě, jakož i informace o možnostech a požadavcích při tvorbě webových prezentací.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B14TEV

1. Každý student může mít maximálně 3 omluvené absence na cvičeních. Ústní omluva se přijímá předem, dodatečné omluvy musejí být písemné.

2. Každý student musí odevzdat všechny tři domácí práce a prezentaci musí osobně přednést.

3. Z každé domácí práce musí student obdržet alespoň 50% bodů z nejvyššího možného bodového hodnocení (zaokrouhleno na celé body nahoru) dané práce.

4. Neúspěšnou domácí práci je možné 1x opravit, a to nejpozději v zápočtovém týdnu.Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Cílem předmětu je dát posluchačům základní informace, pravidla a návyky, jak písemnou, grafickou a mluvenou formou vyjádřit informace (své znalosti, poznatky apod.) o technické problematice

 1. Přednáška - Úvod, prostředky technického vyjadřování, článek
 2. Přednáška - Rešerše, elektronické zdroje informací
 3. Přednáška - Typografické minimum / texty
 4. Přednáška - Grafické minimum / poster
 5. Přednáška - Citace, etika, autorské právo
 6. Přednáška - Technické provedení prezentace
 7. Přednáška - Prezentace mluvená (před publikem)
 8. Přednáška - Komunikace v malých skupinách (diskuze), význam naslouchání
 9. Přednáška - (*) samostatné studium (Dokumentace projektu, verzování, spolupráce více autorů, Výkresová dokumentace, uživatelské návody, normy)
 10. Přednáška - Neverbální komunikace - jak ovlivnit prezentaci beze slov
 11. Přednáška - Typografie a prezentace bakalářské práce
 12. Přednáška - Hypertextové dokumenty
 13. Přednáška - Typografie na webu
 14. Přednáška - Typografický systém LaTeX


(*) toto téma samostatného studia se přesouvá do týdnů, ve kterých odpadá výuka v době přednášky.Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/


 1. Cvičení - Úvod, zadání témat samostatných prací
 2. Cvičení - Analýza textu
 3. Cvičení - Práce s elektronickými zdroji + e-mail
 4. Cvičení - Typografie
 5. Cvičení - Poster, grafika
 6. Cvičení - Hodnocení rešerší
 7. Cvičení - Hodnocení posterů
 8. Cvičení - Mluvené slovo při prezentaci
 9. Cvičení - Diskuze a vyjednávání
 10. Cvičení - Hodnocení prezentace
 11. Cvičení - Hodnocení prezentace
 12. Cvičení - Hodnocení prezentace
 13. Cvičení - Úprava dokumentu v HTML
 14. Cvičení - Zápočet, rezerva pro hodnocení


Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/


Viz edux.feld.cvut.cz/courses/A7B14TEV/

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení