Počet kreditů 6
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Základy financí, současná hodnota a alternativní náklad kapitálu, čistá současná hodnota, současná hodnota obligací a akcií, čistá současná hodnota a investiční rozhodnutí, výnos a alternativní náklad kapitálu, výnos a riziko, leasing nebo úvěr, daně, inflace a výnos, reálné opce a opce na cenné papíry, hodnocení opcí a jejich použití, zabezpečená pozice, krátkodobé financování, řízení hotovosti. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16FIM \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16FIM

A1M16FIU + knowledge from one of the following courses EPD, UFI, FIP from bachelor studyhttps://ekonom.feld.cvut.cz/en/student/courses/financial-management

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1M16FIM 1. Základní pojmy. Je NPV důležité? Základy úrokového počtu.
 2. Anuita, perpetuita, úročení.
 3. Základní pojmy rozhodování a nejčastější omyly. NPV a IRR. Pastičky IRR.
 4. Určení a použití toku hotovosti. Volba doby porovnání.
 5. Současná hodnota obligací a akcií.
 6. Zahrnutí inflace do výpočtu NPV. Investiční rozhodnutí s použitím NPV.
 7. Analýza projektu, scénáře a rozhodovací stromy.
 8. Výnos a riziko, teorie portfolia.
 9. Přímka kapitálového trhu, model CAPM, systematické a nesystematické riziko.
 10. Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky.
 11. Cena opce, parita kupní a prodejní opce, Black-Scholesův vzorec.
 12. Reálné opce. Opce načasování a jištění.
 13. Durace, volalita, hedging, futures, termínové kontrakty a swap.

 1. Opakování tabulkového procesoru se zaměřením na finance.
 2. Jednoduché a složené úročení, střadatel, zásobitel.
 3. Anuita, druhy úvěrů, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento.
 4. Doba porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV, odepisování, daňový štít.
 5. Složitější úlohy hodnocení projektů, vliv inflace na výpočet NPV.
 6. Současná hodnota obligací a akcií, model s konstantním růstem.
 7. Vnitřní hodnota akcie, EPS, výplatní a aktivační poměr, poměr P/E.
 8. Očekávaný výnos, směrodatná odchylka portfolia, bezrizikový výnos.
 9. Tržní portfolio, přímka cenných papírů, portfolio s maximálním výnosem.
 10. Semestrální test.
 11. Finanční opce, oceňování finančních opcí, zabezpečená pozice. Odevzdání sem. projektu.
 12. Reálné opce, oceňování reálných opcí.
 13. Vyhodnocení semestrálního projektu. Zápočet.

1. Brealey R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Computer Press 2005

2. Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, 1999

3. Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1990

4. Kohout P.: Peníze, výnosy a rizika, Ekopress, 1998

5. Mařík M.: Určování hodnoty firem, Ekopress, 1998https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/financni-management

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení