Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět poskytne praktické znalosti o rozvoji komunikační techniky v nových perspektivních kmitočtových pásmech. Seznámí se základy techniky milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení, tak praktické poznatky o přenosových vedeních, subsystémech a spojích v mm a submm oblasti. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M17TMS

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Požadavky znalostí ke zkoušce: Předpokládá se znalost látky probrané na přednáškách. K samostudiu lze použít knihy [1] až [5]. Podíl zkoušky na celkovém hodnocení - 80%.

https://moodle.fel.cvut.cz/

Praktické znalosti o rozvoji komunikační techniky v nových perspektivních kmitočtových pásmech.

 1. Metody měření v oblasti milimetrových a submilimetrových vln
 2. Šíření v milimetrovém a submilimetrovém pásmu
 3. Základy kvazioptiky, technika submilimetrových vln
 4. Vedení v submilimetrovém pásmu
 5. Generace milimetrových a submilimetrových vln
 6. Technologie pro VF a mikrovlnnou techniku - montáže čipů, kontaktování
 7. Frekvenčně selektivní povrchy - PBG
 8. Periodické struktury a mřížky
 9. Interakce optického a mikrovlnného záření
 10. Chirální prostředí a umělá dielektrika
 11. Prvky a subsystémy techniky milimetrových a submilimetrových vln - antény, přepínače
 12. Prvky a subsystémy na milimetrových vlnách - modulátory, rezonátory, mikrovlnná holografie
 13. Adaptivní antény, inteligentní buňkové sítě
 14. Perspektivní anténní struktury

 1. Základy měřicí techniky pro milimetrové vlny
 2. Měření materiálových parametrů pro milimetrové vlny
 3. Zadání a příprava samostatných projektů
 4. Návrh kvazioptické přenosové trasy
 5. Návrh vedení v pásmu milimetrových vln
 6. Měření útlumu vegetace na milimetrových vlnách
 7. Frekvenčně selektivní povrchy - PBG - měření frekvenčně selektivních struktur
 8. Technika modelování v návrhu milimetrových a submilimetrových obvodů
 9. Návrh prvků v kvazioptickém provedení
 10. Realizace a měření vedení na milimetrových vlnách
 11. Rezonátory pro milimetrové vlny (laboratorní ukázky)
 12. Návrh rezonátoru pro milimetrové vlny
 13. Spektroskopické měření v submm pásmu
 14. Antény pro milimetrové a submilimetrové vlny

[1] Goldsmith, P. F.: Quasioptical Systems: Gaussian Beam Quasioptical Propogation and Applications, IEEE Press Series on RF and Microwave Technology, New York, 1997.

[2] Santos, H.: Introduction to Microelectromechanical (MEM) Microwave Systems. Artech House, London 2000

[3] Kumar, A.: Antenna Design with Fiber Optics. Artech House, London 2001

[4] Siwiak, K.: Radiowave propagation and Antennas for Personal Communications. Artech House, London1998

[5] Woolard, D. L. , Loerop W. R. Shur, M. Terahertz Sensing Technology: Emerging Scientific Applications & Novel Device Concepts, World Scientific Publishing Company, 2004Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení