Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 2+2c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Pojmy a definice z oblasti jakosti a spolehlivosti a jejího řízení, filosofie jakosti, systémy řízení jakosti ve světě. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy z oblasti spolehlivosti, základní rozdělení užívaná ve spolehlivosti a jejich charakteristiky a aplikace. Spolehlivost prvků a systémů, výpočet spolehlivosti systémů metodou kompozice a dekompozice a metodou seznamu. Zálohování teplou a studenou zálohou, typy teplých a studených záloh. Základní statistické metody a nástroje spojené s řízením jakosti, manažerské nástroje pro řízení jakosti. Techniky FMEA a QFD, dům jakosti. Způsobilost procesu. Taguchiho ztrátová funkce. Audity. Statistická přejímka. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13JAS \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13JAS

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Student se seznámí se základními systémy řízení jakosti a spolehlivosti a charakteristikami těchto parametrů. Naučí se základním postupům při výpočtu parametrů jakosti a spolehlivosti a používání základních nástrojů pro řízení těchto parametrů.

 1. Terminologie a definice z oblasti řízení jakosti a spolehlivosti. Systémy TQM, Kaizen, ISO 9000:2000, Poka-Yoke, Six Sigma.
 2. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy ze spolehlivosti. Základní normy ze spolehlivosti.
 3. Typy spolehlivostních dat. Teorie tolerancí. Matematické vyrovnání. Rozdělení užívaná ve spolehlivosti pro diskrétní proměnnou. Příklady aplikací.
 4. Rozdělení užívaná ve spolehlivosti pro spojitou proměnnou. Příklady aplikací.
 5. Spolehlivost prvků a systémů, metoda kompozice a dekompozice, metoda seznamu.
 6. Testování normality dat, transformace dat.
 7. Techniky exploratorní analýzy, ověřování předpokladů o datech.
 8. Zrychlené testy spolehlivosti, Arrheniův a Eyringův vztah.
 9. Odvození spolehlivosti zařízení, intenzita poruch, intenzita oprav.
 10. Pohotovost, intervalová využitelnost, koeficient využití, koeficient prostojů. Systémy s mezioperačními zásobníky.
 11. Studená a teplá záloha, změna základních charakteristik systému zálohováním. Strom poruch, jeho konstrukce a využití.
 12. FMEA, QFD a dům jakosti.
 13. Statistická přejímka srovnáváním, typy přejímek.
 14. Statistická přejímka měřením. Audity. Průběh certifikace firmy podle ISO 9000:2000.

 1. Příklady systémů řízení jakosti. Náklady spojené s nízkou jakostí, náklady na řízení jakosti. Struktura příručky jakosti.
 2. Zadání týmových projektů. Struktura případové studie.
 3. Práce nad případovou studií.
 4. Praktické použití teorie tolerancí. Praktické použití matematického vyrovnání.
 5. Příklady na použití rozdělení pro diskrétní proměnnou ve spolehlivosti.
 6. Příklady na použití rozdělení pro spojitou proměnnou ve spolehlivosti.
 7. Příklady kompozice a dekompozice systému. Metoda seznamu.
 8. Testování normality pomocí programu QC Expert, test šikmost-špičatost. Použití exploratorní analýzy.
 9. Zrychlené testování spolehlivosti.
 10. Vypracování případové studie
 11. Vypracování případové studie.
 12. Vypracování případové studie.
 13. Obhajoby projektů.
 14. Obhajoby projektů. Zápočet.

1. Montgomery, D. C.: Introduction to Statistical Quality Control. J. Wiley and Sons, 2005

2. Goetsch, D. L., Davis, B. D.: Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services, Prentice Hall, 2003

3. Dodson, B., Nolan, D.: Reliability Engineering Handbook, QA Publishing, LCA, 2002

4. Kupka, K.: Statistické řízení jakosti, TriloByte, 2001

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení