Počet kreditů 5
Vyučováno v Zimní
Rozsah výuky 14+6c
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět je zaměřen na seznámení studentů 1. semestru bakalářského studia s oblastí komunikační a multimediální techniky a elektroniky. Tato oblast má mimořádně široký záběr poskytující studentům multidisciplinární (interdisciplinární) vzdělání. V prvé etapě studia je třeba umožnit studentům seznámení se s různými částmi a úkolem je populární a přístupnou formou informovat studenty o hlavních oblastech tohoto mimořádně širokého průmyslového a vědního odvětví a ukázat perspektivy jeho dalšího rozvoje. Oblast je pokryta pěti slaboproudými katedrami, které výukově i výzkumně zajišťují tuto oblast. Předmět má výrazně interdisciplinární charakter a ukazuje studentům již v úvodu studia širokou škálu možností uplatnění

absolventu v celé šíři IT, asistivních, biomedicínských a dalších

technologií. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2B99KAM \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A2B99KAM

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje cvičící na poslední konzultaci předmětu. Podmínkou udělení je účast na všech konzultacích, úspěšné absolvování testu a vyplnění vstupní ankety. V případě neúčasti je třeba se omluvit, o uznání omluvy, resp. případné náhradě účasti, rozhoduje příslušný cvičící. Podrobnosti a materiály k předmětu jsou zveřejněny v systému MOODLE.

 1. Úvod
 2. Téma 1.: Od vysílače k přijímači - radiokomunikační přenosový řetězec, vedení, antény, šíření vln (K13117)
 3. Téma 2.: Rádiové komunikační systémy - modulace, kódování, zpracování signálu, RF funkční bloky, vysílače, přijímače. Radar, navigace. (K13137)
 4. Téma 3.: Perspektivy fixních a mobilních telekomunikačních síti (K13132)
 5. Téma 4.: Nové pojetí a možnosti radiokomunikačních služeb a možnosti jejich zabezpečení (K13117)
 6. Téma 5.: Elektronické obvody prostředek současné elektrotechniky (zesilovače, filtry, převodníky) typické aplikace (K13131)
 7. Téma 6.: Senzory a aktuátory jako elektronická součástka a jejich využití (K13134)
 8. Téma 7.: Lokální a globální datové sítě (K13132)
 9. Téma 8.: Vybrané aplikace zpracování signálů (komunikace člověk-počítač, biologické signály) (K13131)
 10. Téma 9.: Snímání a záznam zvuku, obrazu a videa, ozvučovací systémy, prostorová akustika, digitální fotografie, 3D obraz, digitální kino (K13137)
 11. Téma 10.: Návrh plošných spojů a napájecí zdroje pro elektronické systémy (K13134)
 12. Demonstrace praktických aplikací z oblasti komunikačních systémů
 13. Demonstrace praktických aplikací z oblastí zákaznických obvodů, multimediální techniky, biomedicíny a asistivních technologií
 14. Shrnutí a informace o programech a oborech studia na FEL

 1. Úvod
 2. Elektrotechnické minimum I. - seminář
 3. Elektrotechnické minimum II. - seminář
 4. Cvičení k tématu 1.(K13117)
 5. Cvičení k tématu 2. (K13137)
 6. Cvičení k tématu 3. (K13132)
 7. Cvičení k tématu 4. (K13117)
 8. Cvičení k tématu 5. (K13131)
 9. Cvičení k tématu 6. (K13134)
 10. Cvičení k tématu 7. (K13132)
 11. Cvičení k tématu 8. (K13131)
 12. Cvičení k tématu 9. (K13137)
 13. Cvičení k tématu 10. (K13134)
 14. Rezerva

Introduction to EECS II. (C.G. Sodini, C.J. Terman, M.H. Perrot, H. Balakrishnan), MIT, USA, 2007

https://moodle.fel.cvut.cz

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení