Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Výkonové polovodičové součástky, jejich sériové a paralelní řazení, napěťové a proudové dimenzování, usměrňovače v uzlovém a můstkovém zapojení, reverzační usměrňovače, generátory řídicích impulzů, střídavé a stejnosměrné měniče napětí, napěťové, proudové, rezonanční střídače, měniče kmitočtu, maticové měniče, základy elektromagnetické kompatibility, spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými a střídavými motory, přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B14VE1 \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B14VE1

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence podle studijního řádu, aktivita při řešení úloh, absolvování kontrolního testu, řádně zpracované a vyhodnocené protokoly z měření

 1. Historie, základní pojmy a definice výkonové elektroniky, charakteristiky výkonových polovodičových součástek
 2. Jednopulzní usměrňovač, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací, charakteristika, komutace
 3. Usměrňovače v uzlovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
 4. Usměrňovače v můstkovém zapojení, časové průběhy veličin, řídící a zatěžovací charakteristiky
 5. Blokové schéma generátoru řídících impulzů, reverzační usměrňovače a jejich řízení
 6. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek, napěťové a proudové dimenzování
 7. Základy elektromagnetické kompatibility
 8. Střídavé měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
 9. Stejnosměrné měniče napětí, princip činnosti, vlastnosti
 10. Napěťové, proudové a rezonanční střídače, způsoby řízení
 11. Nepřímé a přímé měniče kmitočtu, maticové měniče
 12. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se stejnosměrnými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
 13. Spolupráce výkonových polovodičových měničů se střídavými motory, pracovní režimy, způsoby řízení
 14. Přehled aplikací výkonových polovodičových měničů v technické praxi

 1. Pokyny ke cvičením, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, seznámení s laboratoří, práce s osciloskopem
 2. Označování výkonových polovodičových součástek, práce s katalogy
 3. Jednopulzní usměrňovač, různé typy zátěže
 4. Řízený usměrňovač v uzlovém zapojení
 5. Řízený jednofázový můstkový usměrňovač
 6. Řízený trojfázový můstkový usměrňovač
 7. Reverzační řízený usměrňovač, okruhové proudy
 8. Sériové a paralelní řazení výkonových polovodičových součástek
 9. Kontrolní test, příklady
 10. Zpětné vlivy řízeného usměrňovače na napájecí síť
 11. Jednofázový měnič střídavého napětí
 12. Měnič stejnosměrného napětí
 13. Jednofázový napěťový střídač
 14. Zápočet

1. Pavelka, J., Čeřovský, Z., Lettl, J.: Výkonová elektronika, skriptum FEL ČVUT v Praze, Praha, 2007

2. Adámek, V., Gric, R., Pavlů, C., Petrásek, F.: Výkonová elektronika - laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT

v Praze, Praha, 2007

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení