Počet kreditů 3
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+1L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Pozornost je věnována zejména přírodním a fyzikálním složkám životního prostředí např. půdě, vodě, slunečnímu záření, mechanickým, elektrickým, magnetickým polím, excitovaným a ionizovaným částicím a odpadům. Probírají se měřicí systémy, metody měření a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02EKE

Klasifikovaný zápočet získáte na základě odevzdání referátů z naměřených laboratorních úloh a úspěšného zvládnutí testu. Bližší informace na http://fyzika.feld.cvut.cz/~balek/index.html

Získání přehledu v oblasti environmentálního inženýrství

 1. Stav ŽP v ČR. Úvod do problematiky.
 2. Stav ŽP ve světě.
 3. Chemické látky a ŽP.
 4. Ovzduší: Emise a imise. Měření. Monitoring.
 5. Mechanická pole: Zvuk. Hluk. Infrazvuk. Vibrace. Měření a sensory.
 6. Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Fyziologie zraku. Světelná pohoda. Měření.
 7. Odpady. Nízkoodpadové technologie. Metody likvidace.
 8. Přírodní složky ŽP: sluneční záření, voda a půda./ Odběry, měření, vlastnosti/.
 9. Spektroskopická měření
 10. Elektrická a magnetická pole. Měření a sensory.
 11. Excitované a ionizované částice.
 12. Ionizující záření a vliv na ŽP. Měření a monitoring.
 13. Jaderná energetika.
 14. Ekologické projekty. Ekodesign. Prognostické modely. Databáze a informační systémy.

 1. Polarografická měření.
 2. Měření hluku.
 3. Měření kouřových plynů.
 4. Měření elektrických polí reziduálních nábojů
 5. Měření prašnosti ve vzduchu.
 6. Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu
 7. Měření variace deklinace magnetického zemského pole
 8. Měření absorpční plochy kořenového systému
 9. Měření na skládkách
 10. Měření ozónu
 11. Měření osvětlení
 12. Měření CO2 ve vzduchu
 13. Měření koncentrace nabitých částic

1. Bálek, R., Staněk, Z.: Texty přednášek

2. Haberle G.:Technika Životního prostředí pro školu i praxi. Europa - Sobotáles cz, Praha 2003

3. Göpel, W.: Sensors. Vol. 1-9. VCH Weinheim, N.Y., Basel, Cambridge /FRG/ 1989

4. Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210

ISBN-10: 1285197216, 2015

5. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295). 2014

6. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007

7. Europe's environment - The fourth assessment, http://aldebaran.feld.cvut.cz/

8. Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2014, MŽPČR.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení