Počet kreditů 0
Vyučováno v Summer
Rozsah výuky 2s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

The course after A2-1

week 1 Opakování probrané látky v ZS



week 2 Review 3



week 3 dotcom

to-infinitiv.



week 4 dotcom

present perfect + ever, past participle



week 5 Drive

questions: How + adj./adv., What + noun



week 6 Drive

prepositions of movement, directions

Test 1



week 7 Justice

adjectives/ adverbs



week 8 Justice

past continuous, time adverbials



week 9 Extreme

passives, will/might



week 10 Extreme

Test 2



week 11 Review 4



week 12 Souhrnné opakování



week 13 Get with the Program



week 14 hodnocení kurzu

udělování zápočtu







Požadavky na zápočet

Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 70%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Course objective: developing and sustaining the students' basic knowledge of the English language. Listening: Dialogues, phone conversations, practicing correct pronunciation and intonation; Reading: Informative articles which introduce basic vocabulary, phraseology and grammar related to the topic of the lesson (narration, description, dialogues); Speaking: Conversations, characterisation, basic telephone calls, requesting, apologising, thanking; Writing: Filling in a form, writing a CV, letters, reports, stories and essays; Grammar: present simple and continuous, present perfect simple, adjectives - comparative and superlative, adverbs formation, verbs "would, could, should", imperative, usage of "much, many, a lot of, (a) few, (a) little, some, any", the definite article "the" in geographical names, infinitive and infinitive clause for + noun / pronoun, past continuous, purpose infinitive, expressing the future (will, present continuous, going to structure)

Studijní literatura povinná materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz

Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary

doporučená Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl)

kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení