Počet kreditů 5
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+2L
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových palubních přístrojů a

systémů, pracujících v nízkofrekvenční oblasti. Jsou v něm popsány přístroje

a systémy pro kontrolu motoru, aerometrické a navigační přístroje a systémy,

včetně přístrojů pro kontrolu draku letadla. Speciálně jsou probírány

gyroskopické přístroje, snímače a systémy pro navigaci pomocí zemského

magnetického pole, základy inerciálních navigačních systémů a centrální

monitorovací systémy letadla. V laboratorních cvičeních se ověřuje funkce

přístrojů a měří se jejich parametry.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B38LPT

 1. Rozdělení leteckých přístrojů a systémů, palubní desky letadel, požadavky
na palubní přístroje

 1. Motorové parametry, rozdělení, jednotky, měření otáček vrtulového a
proudového motoru

 1. Měření teploty hlav válců a teploty výstupních plynů, signalizace požáru
a námrazy

 1. Měření krouticího momentu, okamžité a celkové spotřeby a vibrací motoru
 2. Komplexní systém pro vyhodnocení motorových parametrů
 3. Palivový systém letadla měření celkového a kritického množství paliva
 4. Měření výšky barometrickou a inerciální metodou, konstrukce výškoměrů,
standardní atmosféra

 1. Aerometrické měření rychlosti letu, odvození základních vztahů,
konstrukce rychloměrů

 1. Měření vertikální rychlosti a Machova čísla, konstrukce variometru a
machmetru

 1. Systémy pro měření aerometrických veličin, postup výpočtu, snímače
aerometrických veličin

 1. Mechanické gyroskopy a jejich použití v umělém horizontu a zatáčkoměru
 2. Měření kursu pomocí magnetického a gyromagnetického kompasu
 3. Inerciální navigační systémy, rozdělení, systém s pevnou základnou
 4. Centrální letové, navigační a monitorovací systémy letadla

 1. Měření parametrů letadlového otáčkoměru s indukčním a generátorovým
snímačem

 1. Kontrola údaje ukazatele teploty výstupních plynů s termočlánkový
snímačem Ch - A

 1. Ověření funkce systému pro měření kroutícího momentu vrtule
 2. Měření na systému sdruženého ukazatel motorových parametrů
 3. Cejchování ukazatel letadlového palivoměru simulací signálu snímače
kapacitní dekádou

 1. Zjištění chyb barometrického výškoměru tlakoměrným systémem řízeným PC
 2. Kontrola letadlového rychloměru systémem s PC
 3. Kontrola údaje letadlového variometru
 4. Měření precese letadlového gyroskopu
 5. Vyhodnocení změny údaje gyroskopu při simulovaném pohybu letadla
 6. Měření parametrů gyroskopického zatáčkoměru
 7. Ověření funkce a měření parametrů umělého horizontu s dálkovým přenosem
 8. Měření parametrů gyromagnetického kompasu GMK 1
 9. Simulace centrálního monitorovacího systému letadla pomocí PC

1. Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel I. Skripta ČVUT, Praha 1999

2. Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel II. Skripta ČVUT, Praha 2002

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení