Počet kreditů 2
Vyučováno v Letní
Rozsah výuky 2+0s
Garant předmětu
Přednášející
Cvičící

Předmět se zabývá širšími filozofickými souvislostmi uvedených pojmů. Nutnost a náhoda v přírodním dění. Determinismus v klasické fyzice a v teorii relativity. Statistická fyzika a termodynamika. Pravděpodobnost v kvantové fyzice. "Kvantová informace". Souvislost informace a entropie. Nevratnost přírodního dění. Vytváření struktur, evoluce, život, vývoj člověka. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M02DCE

Součástí hodnocení ke klasifikovanému zápočtu může na přání studenta být i písemné zpracování libovolně zvoleného tématu. (Kratičká esej, úvaha, diskuse, recenze či kritika knihy nebo článku ap.)

 1. "Nutnost" a "náhoda" v přírodním dění a v životě člověka. Racionální myšlení.
 2. Determinismus klasické mechaniky (Newton, Laplace).
 3. Determinismus v prostoročase, relativistické paradoxy.
 4. Vývoj vesmíru, kosmologie.
 5. Pravděpodobnostní popis přírody. Statistická fyzika a termodynamika.
 6. Deterministický chaos, nelinearity. Fraktály.
 7. Diskretnost a spojitost.Přirozená a reálná čísla, meze matematiky.
 8. Pravděpodobnosti v kvantových jevech.
 9. Heisenbergovy relace, kvantové paradoxy (EPR,...).
 10. Co je to "realita" ? Teorie "všeho"? Perspektivy.
 11. Informace a entropie, směr času, nevratnost.
 12. Algoritmický informační obsah, komplexita. Struktury.
 13. Hierarchičnost přírody. Evoluce.
 14. Vývoj člověka. "Život"? "Vědomí"?1.Webovské stránky předmětu DCE: aldebaran.feld.cvut.cz/determinismus_chaos_evoluce. 2. Průběžně doporučované přehledové články z populární a odborné literatury. 3.Penrose R.: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl, Mladá fronta 1999. 4.Prigogine I.,Stengersová I.: Řád z chaosu, Mladá fronta 2002. 4.Coveney, Highfield: Mezi chaosem a řádem, MF 2003.

Rozvrh předmětu
Po
Út
St
Čt
PřednáškyCvičení